Skip to main content

DORADCA PODATKOWY. Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego - część pisemna, rozwiązywanie kazusów.

Termin: 13.06.2024 - 28.06.2024
Cena: 1550.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pisemnego egzaminu na doradcę podatkowego.
Cały kurs skupia się na rozwiązywaniu wszystkich 47 kazusów, które ujęte są w zakresie egzaminu opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.
Uczestnik pozna prawidłową metodę i techniki rozwiązywania kazusów ujętych w spisie. Dodatkowo na kursie zostaną wypracowane propozycje gotowych pism procesowych z wyjaśnieniami.
Do części testowej zostanie polecona odpowiednia literatura z gotowymi rozwiązaniami.
 

Program kursu dostosowany do wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych (Załącznik do uchwały nr 4/VIII/2023 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 28 kwietnia 2023 r.)

1. Skarga na interpretację.
2. Skarga na decyzję.
3. Skarga na interpretację.
4. Skarga na interpretację.
5. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej.
6. Skarga kasacyjna.
7. Skarga na postanowienie.
8. Odwołanie.
9. Skarga do WSA na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
10. Skarga na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego.
11. Skarga kasacyjna od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego.
12. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
13. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
14. Odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
15. Zażalenie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
16. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na indywidualną interpretację prawa podatkowego.
17. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
18. Zażalenie do NSA.
19. Odwołanie od decyzji.
20. Skarga do sądu administracyjnego.
21. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
22. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
23,24,25. Odwołanie od decyzji.
26. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
27. Skarga o wznowienie postępowania sądowego.
28,29. Skarga do sądu administracyjnego.
30,31. Zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego.
32,33. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
34. Skarga do sądu administracyjnego.
35,36,37,38,39,40,41. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
42. Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
43,44. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
45. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
46,47. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


 


Cena: 1 550 zł + 23% VAT za jedną osobę

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe w wersji online, e-certyfikat uczestnictwa.

Kurs będzie przeprowadzony przy pomocy jednej z popularnych platform służących do komunikacji online: MS TEAMS, Zoom lub Clickmeeting.  Jedynym wymogiem jest stabilne łącze internetowe. W czasie zajęć nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku. Zajęcia są nagrywane, dzięki czemu w przypadku nieobecności z uwagi na chorobę, czy inne okoliczności osobiste, uczestnik szkolenia ma możliwość otrzymania nagrania z dnia w którym ta nieobecność wystąpiła .

Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia i faktury proforma), druga płatna do momentu zakończenia kursu.
 
Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00.
 
TERMINY KURSU:  

13.06.2024 r.
14.06.2024 r.
27.06.2024 r.
28.06.2024 r.

 
MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:
 
• BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR) 
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.
 
• KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Więcej informacji na stronie:
http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
13.06.2024 - 28.06.2024 Transmisja ONLINE 4736124 1550.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

DORADCA PODATKOWY. Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego - część pisemna, rozwiązywanie kazusów.

Termin: 13.06.2024 - 28.06.2024
Cena: 1550.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pisemnego egzaminu na doradcę podatkowego.
Cały kurs skupia się na rozwiązywaniu wszystkich 47 kazusów, które ujęte są w zakresie egzaminu opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.
Uczestnik pozna prawidłową metodę i techniki rozwiązywania kazusów ujętych w spisie. Dodatkowo na kursie zostaną wypracowane propozycje gotowych pism procesowych z wyjaśnieniami.
Do części testowej zostanie polecona odpowiednia literatura z gotowymi rozwiązaniami.
 

Program

Program kursu dostosowany do wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych (Załącznik do uchwały nr 4/VIII/2023 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 28 kwietnia 2023 r.)

1. Skarga na interpretację.
2. Skarga na decyzję.
3. Skarga na interpretację.
4. Skarga na interpretację.
5. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej.
6. Skarga kasacyjna.
7. Skarga na postanowienie.
8. Odwołanie.
9. Skarga do WSA na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
10. Skarga na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego.
11. Skarga kasacyjna od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego.
12. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
13. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
14. Odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
15. Zażalenie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
16. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na indywidualną interpretację prawa podatkowego.
17. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
18. Zażalenie do NSA.
19. Odwołanie od decyzji.
20. Skarga do sądu administracyjnego.
21. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
22. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
23,24,25. Odwołanie od decyzji.
26. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
27. Skarga o wznowienie postępowania sądowego.
28,29. Skarga do sądu administracyjnego.
30,31. Zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego.
32,33. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
34. Skarga do sądu administracyjnego.
35,36,37,38,39,40,41. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
42. Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
43,44. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
45. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
46,47. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


 Informacje dodatkowe
Cena: 1 550 zł + 23% VAT za jedną osobę

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe w wersji online, e-certyfikat uczestnictwa.

Kurs będzie przeprowadzony przy pomocy jednej z popularnych platform służących do komunikacji online: MS TEAMS, Zoom lub Clickmeeting.  Jedynym wymogiem jest stabilne łącze internetowe. W czasie zajęć nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku. Zajęcia są nagrywane, dzięki czemu w przypadku nieobecności z uwagi na chorobę, czy inne okoliczności osobiste, uczestnik szkolenia ma możliwość otrzymania nagrania z dnia w którym ta nieobecność wystąpiła .

Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia i faktury proforma), druga płatna do momentu zakończenia kursu.
 
Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00.
 
TERMINY KURSU:  

13.06.2024 r.
14.06.2024 r.
27.06.2024 r.
28.06.2024 r.

 
MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:
 
• BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR) 
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.
 
• KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Więcej informacji na stronie:
http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy