Skip to main content

Zasiłki w 2024r z uwzględnieniem zmian przepisów. Zmiana interpretacji przepisów dotyczących podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Termin: 24.06.2024 - 24.06.2024
Cena: 720.00 +VAT
Miejsce: Wrocław
Hotel Scandic ****
ul. Piłsudskiego 50-57

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Program

1.ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM I URLOPIE RODZICIELSKIM
•    Wymiar urlopu macierzyńskiego na podstawie kodeksu pracy
•    Wypłata zasiłku macierzyńskiego przez krótszy okres
•    Wypłata zasiłku macierzyńskiego innemu członkowi najbliższej rodziny
•    Przerwa w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego
•    Rezygnacja z zasiłku macierzyńskiego
•    Praca na urlopie macierzyńskim u innego pracodawcy
•    Wysokość  zasiłku macierzyńskiego
•    Zasiłek macierzyński w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu  opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie
•    Zasiłek macierzyński w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka w ramach rodziny zastępczej
2. ZASIŁEK MACIERZYŃSKIM NA URLOPIE RODZICIELSKIM
•    Składanie wniosków o urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński
•    Dzielenie urlopu rodzicielskiego na części
•    Urlop rodzicielski zastrzeżony wyłącznie dla jednego rodzica
•    Zasiłki macierzyńskie w wysokości 70% i w wysokości81,5%
•    Uprawnienia  dla pracowników którzy w dniu 2 sierpnia 2022r. przebywali na urlopie rodzicielskim lub byli do niego uprawnieni.
 3. URLOPY  OJCOWSKIE
•    Zasiłek macierzyński na urlopie ojcowskim
•    Zasiłek macierzyński na urlopie ojcowskim dla dzieci urodzonych do 25 kwietnia 2023 r. oraz urodzonych od 26 kwietnia 2023 roku
•    Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego
•    Wysokość zasiłku macierzyńskiego
4. ZASIŁKI CHOROBOWE
•    Nabywanie  prawa  do  zasiłku  chorobowego
•    Okresy wyczekiwania na wynagrodzenie za czas choroby oraz na zasiłek chorobowy
•    Co zaliczamy do okresu wyczekiwania na zasiłek chorobowy
•    Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia
•    Okoliczności wyłączające prawo do zasiłku chorobowego
•    Wysokość zasiłków chorobowych.
•    Zliczanie okresów zasiłkowych
•    Okres wypłaty zasiłku chorobowego w tym po ustaniu tytułu ubezpieczenia
•    Obowiązki płatnika składek w przypadku choroby osoby po ustaniu zatrudnienia
•    Kontrola pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich od pracy
•    Zasiek chorobowy, a urlop na poratowanie zdrowia
5. ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE -  zmiany interpretacji
•    Składanie wniosków o świadczenie rehabilitacyjne
•    Okres wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
•    Podstawa do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
•    Utrata prawa do świadczenia rehabilitacyjnego
•    Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celu wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
6.    PODSTAWA  WYMIARU ZASIŁKÓW z uwzględnieniem nowych interpretacji
•    Wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania
•    Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków z krótszego okresu
•    Postępowanie w przypadku nie osiągnięcia wynagrodzenia za pełny miesiąc
•    Podstawa wymiaru zasiłków w kontekście zmian do kodeksu pracy
•    Przekroczenie górnego pułapu składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
•    Wyłączanie miesięcy z podstawy wymiaru zasiłków
•    Składniki wynagrodzenie których nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków
•    Premie i inne składniki uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków - premie miesięczne regulaminowe i uznaniowe, premie kwartalne, premie roczne
•    Zamiana premii np. z kwartalnych na miesięczne i odwrotnie
•    Wpływ minimalnego  wynagrodzenie za pracę na podstawę wymiaru zasiłków od stycznia 2023 roku , od lipca 2023 roku oraz stycznia 2024 r.
•    Zmiana wymiaru czasu pracy, a podstawa wymiaru zasiłków
•    Składniki przyznane do określonego terminu
•    Dokumentowanie prawa o zasiłku chorobowego
•    Składniki wypłacone zaliczkowo, a podstawa wymiaru zasiłków
•    Zaprzestanie wypłaty danego składnika
7.    ZASIŁKI  OPIEKUŃCZE
•    Prawo do zasiłku opiekuńczego
•    Prawo do zasiłku opiekuńczego nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu lub dzieckiem niepełnosprawnym do lat 18
•    Zasiłek opiekuńczy nad chorym dzieckiem do 14 roku życia i chorym niepełnosprawnym  dzieckiem do 18 roku życia
•    Zasiłek opiekuńczy nad chorym członkiem rodziny powyżej 14 roku
•    Wysokość zasiłku opiekuńczego
•    Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego
•    Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Długoletni członek zespołu doradczego w Departamencie Zasiłków. Współautorka poradnika dla inspektorów kontroli płatników składek. Autorka artykułów w prasie fachowej. Przez wiele lat pełnia funkcję naczelnika wydziału zasiłków stąd  posiada duże doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami zakładów pracy zajmujących się problematyką zasiłkową. Od wielu lat prowadzi wykłady i spotkania dotyczące świadczeń z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby i macierzyństwa.

Cena: 

720 zł + 23% VAT - za osobę

680 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
  • lunch, serwis kawowy
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Więcej informacji o hotelu:
https://www.scandichotels.com/scandic-polska/scandic-wroclaw

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
24.06.2024 - 24.06.2024 Wrocław 4763324 720.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Zasiłki w 2024r z uwzględnieniem zmian przepisów. Zmiana interpretacji przepisów dotyczących podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Termin: 24.06.2024 - 24.06.2024
Cena: 720.00 +VAT
Miejsce: Wrocław

Program

1.ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM I URLOPIE RODZICIELSKIM
•    Wymiar urlopu macierzyńskiego na podstawie kodeksu pracy
•    Wypłata zasiłku macierzyńskiego przez krótszy okres
•    Wypłata zasiłku macierzyńskiego innemu członkowi najbliższej rodziny
•    Przerwa w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego
•    Rezygnacja z zasiłku macierzyńskiego
•    Praca na urlopie macierzyńskim u innego pracodawcy
•    Wysokość  zasiłku macierzyńskiego
•    Zasiłek macierzyński w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu  opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie
•    Zasiłek macierzyński w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka w ramach rodziny zastępczej
2. ZASIŁEK MACIERZYŃSKIM NA URLOPIE RODZICIELSKIM
•    Składanie wniosków o urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński
•    Dzielenie urlopu rodzicielskiego na części
•    Urlop rodzicielski zastrzeżony wyłącznie dla jednego rodzica
•    Zasiłki macierzyńskie w wysokości 70% i w wysokości81,5%
•    Uprawnienia  dla pracowników którzy w dniu 2 sierpnia 2022r. przebywali na urlopie rodzicielskim lub byli do niego uprawnieni.
 3. URLOPY  OJCOWSKIE
•    Zasiłek macierzyński na urlopie ojcowskim
•    Zasiłek macierzyński na urlopie ojcowskim dla dzieci urodzonych do 25 kwietnia 2023 r. oraz urodzonych od 26 kwietnia 2023 roku
•    Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego
•    Wysokość zasiłku macierzyńskiego
4. ZASIŁKI CHOROBOWE
•    Nabywanie  prawa  do  zasiłku  chorobowego
•    Okresy wyczekiwania na wynagrodzenie za czas choroby oraz na zasiłek chorobowy
•    Co zaliczamy do okresu wyczekiwania na zasiłek chorobowy
•    Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia
•    Okoliczności wyłączające prawo do zasiłku chorobowego
•    Wysokość zasiłków chorobowych.
•    Zliczanie okresów zasiłkowych
•    Okres wypłaty zasiłku chorobowego w tym po ustaniu tytułu ubezpieczenia
•    Obowiązki płatnika składek w przypadku choroby osoby po ustaniu zatrudnienia
•    Kontrola pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich od pracy
•    Zasiek chorobowy, a urlop na poratowanie zdrowia
5. ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE -  zmiany interpretacji
•    Składanie wniosków o świadczenie rehabilitacyjne
•    Okres wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
•    Podstawa do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
•    Utrata prawa do świadczenia rehabilitacyjnego
•    Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celu wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
6.    PODSTAWA  WYMIARU ZASIŁKÓW z uwzględnieniem nowych interpretacji
•    Wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania
•    Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków z krótszego okresu
•    Postępowanie w przypadku nie osiągnięcia wynagrodzenia za pełny miesiąc
•    Podstawa wymiaru zasiłków w kontekście zmian do kodeksu pracy
•    Przekroczenie górnego pułapu składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
•    Wyłączanie miesięcy z podstawy wymiaru zasiłków
•    Składniki wynagrodzenie których nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków
•    Premie i inne składniki uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków - premie miesięczne regulaminowe i uznaniowe, premie kwartalne, premie roczne
•    Zamiana premii np. z kwartalnych na miesięczne i odwrotnie
•    Wpływ minimalnego  wynagrodzenie za pracę na podstawę wymiaru zasiłków od stycznia 2023 roku , od lipca 2023 roku oraz stycznia 2024 r.
•    Zmiana wymiaru czasu pracy, a podstawa wymiaru zasiłków
•    Składniki przyznane do określonego terminu
•    Dokumentowanie prawa o zasiłku chorobowego
•    Składniki wypłacone zaliczkowo, a podstawa wymiaru zasiłków
•    Zaprzestanie wypłaty danego składnika
7.    ZASIŁKI  OPIEKUŃCZE
•    Prawo do zasiłku opiekuńczego
•    Prawo do zasiłku opiekuńczego nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu lub dzieckiem niepełnosprawnym do lat 18
•    Zasiłek opiekuńczy nad chorym dzieckiem do 14 roku życia i chorym niepełnosprawnym  dzieckiem do 18 roku życia
•    Zasiłek opiekuńczy nad chorym członkiem rodziny powyżej 14 roku
•    Wysokość zasiłku opiekuńczego
•    Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego
•    Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 

Prowadzący


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Długoletni członek zespołu doradczego w Departamencie Zasiłków. Współautorka poradnika dla inspektorów kontroli płatników składek. Autorka artykułów w prasie fachowej. Przez wiele lat pełnia funkcję naczelnika wydziału zasiłków stąd  posiada duże doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami zakładów pracy zajmujących się problematyką zasiłkową. Od wielu lat prowadzi wykłady i spotkania dotyczące świadczeń z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby i macierzyństwa.

Informacje dodatkowe


Cena: 

720 zł + 23% VAT - za osobę

680 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
  • lunch, serwis kawowy
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Więcej informacji o hotelu:
https://www.scandichotels.com/scandic-polska/scandic-wroclaw

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.