Finanse publiczne

W trosce o szeroką dostępność naszych usług oraz Państwa wygodę, uruchomiliśmy możliwość udziału w naszych szkoleniach w formule online. Jeżeli chcesz uczestniczyć w naszych kursach online potrzebny jest jedynie komputer lub inne urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Mamy nadzieję, że formuła ta pozwoli ograniczyć czas oraz koszty transportu uczestnikom mieszkającym w dalszej odległości od miejsc realizacji zajęć stacjonarnych.

 

Najbliższe szkolenia online dla jednostek budżetowych

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2020 – JAKIE DANE WYKAZUJE SIĘ W SPRAWOZDANIACH BUDŻETOWYCH 2020.10.27 - 2020.10.27Transmisja ONLINE
DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI – KOSZTY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ I W SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 2020/2021 2020.10.28 - 2020.10.28Transmisja ONLINE
COVID A INWENTARYZACJA – PRZYGOTOWANIE DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI ZA ROK 2020 W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2020.10.30 - 2020.10.30Transmisja ONLINE
ZDALNA SZKOŁA - SPRZĘT KOMUTEROWY W BUDŻECIE I W KSIĘGOWOŚCI GMIN I MIAST ORAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY 2020.11.02 - 2020.11.02Transmisja ONLINE
Należności w jednostkach budżetowych - praktyczne aspekty realizacji i ewidencji 2020.11.03 - 2020.11.03Transmisja ONLINE
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, VAT I OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2020 2020.11.03 - 2020.11.03Transmisja ONLINE
ZAANGAŻOWANIE I ZOBOWIĄZANIA W SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ I FINANSOWEJ ZA ROK 2020 2020.11.04 - 2020.11.04Transmisja ONLINE
KODY „GTU” I OZNACZENIA LITEROWE W NOWEJ EWIDENCJI VAT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2020.11.05 - 2020.11.05Transmisja ONLINE
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH – FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ SPRAWOZDAWCZOŚĆ 2020.11.06 - 2020.11.06Transmisja ONLINE
ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2020/2021 2020.11.09 - 2020.11.10Transmisja ONLINE
Pracownicze Plany Kapitałowe – Gospodarka finansowa , Schematy księgowe dla PPK , Klasyfikacja budżetowa, Sprawozdawczość w przykładach. 2020.11.10 - 2020.11.10Transmisja ONLINE
KODY „GTU” I OZNACZENIA LITEROWE W NOWEJ EWIDENCJI VAT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2020.11.12 - 2020.11.12Transmisja ONLINE
Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek i zakładów budżetowych, również po zmianach przepisów w tym zakresie 2020.11.12 - 2020.11.12Transmisja ONLINE
ZASADY KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ – likwidacja VAT, księgowanie funduszu alimentacyjnego, programu 500plus, świadczeń rodzinnych, świadczeń nienależnych i umorzonych składek ZUS 2020.11.16 - 2020.11.16Transmisja ONLINE
KSIĘGOWANIE I ROZLICZANIE ZADAŃ ZLECONYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2020 2020.11.17 - 2020.11.17Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 20

 

 

Po ukończeniu szkolenia wysyłamy do Państwa mailowo certyfikat w formacie pdf.