Finanse publiczne

W trosce o szeroką dostępność naszych usług oraz Państwa wygodę, uruchomiliśmy możliwość udziału w naszych szkoleniach w formule online. Jeżeli chcesz uczestniczyć w naszych kursach online potrzebny jest jedynie komputer lub inne urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Mamy nadzieję, że formuła ta pozwoli ograniczyć czas oraz koszty transportu uczestnikom mieszkającym w dalszej odległości od miejsc realizacji zajęć stacjonarnych.

 

Najbliższe szkolenia online dla jednostek budżetowych

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
ZASADY GOSPODAROWANIA I OBROTU MIENIEM SKARBU PAŃSTWA, W TYM DLA RZECZY RUCHOMYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I POZABUDŻETOWYCH – EWIDENCJA MIENIA SKARBU PAŃSTWA 2021.04.14 - 2021.04.14Transmisja ONLINE
Ewidencja księgowa dla projektów współfinansowanych z UE 2021.04.15 - 2021.04.15Transmisja ONLINE
REMONTY I INWESTYCJE DROGOWE W RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ ZARZĄDÓW DRÓG – droga jako środek trwały. 2021.04.16 - 2021.04.16Transmisja ONLINE
NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE I WERYFIKACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA ICH UZYSKANIA W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ I FINANSOWEJ 2021.04.19 - 2021.04.19Transmisja ONLINE
ZAANGAŻOWANIE I ZOBOWIĄZANIA W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ I FINANSOWEJ 2021.04.20 - 2021.04.20Transmisja ONLINE
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I POZABUDŻETOWYCH 2021.04.21 - 2021.04.21Transmisja ONLINE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA KIEROWNIKÓW I GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I POZABUDŻETOWYCH 2021.04.22 - 2021.04.22Transmisja ONLINE
POŁĄCZONY ORGAN BUDŻETOWY Z URZĘDEM - NAJWAŻNIEJSZE KSIĘGOWANIA NA WSPÓLNYM RACHUNKU BUDŻETU I JEDNOSTKI W ROKU 2021 2021.04.23 - 2021.04.23Transmisja ONLINE
RACHUNKOWOŚĆ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2021 2021.04.26 - 2021.04.26Transmisja ONLINE
ZASADY ROZLICZANIA WPŁAT NA PPK WRAZ Z KOREKTAMI, POTRĄCENIAMI, EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ (SCHEMATY KSIĘGOWE) ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ w JSFP 2021.04.26 - 2021.04.26Transmisja ONLINE
UJEDNOLICENIE I UPORZĄDKOWANIE KSIĘGOWAŃ SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK 2021.04.27 - 2021.04.27Transmisja ONLINE
ŚRODKI EUROPEJSKIE W BUDŻECIE ORAZ W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ INSTYTUCJI I BENEFICJENTÓW – zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w roku 2021 2021.04.28 - 2021.04.28Transmisja ONLINE
Strony 123wszystkich 25

 

 

Po ukończeniu szkolenia wysyłamy do Państwa mailowo certyfikat w formacie pdf.