Oferujemy specjalistyczne szkolenia dla sektora farmaceutycznego, uwzględniające specyfikę branży z zakresu rachunkowości i podatków. Prowadzą je wybitni specjaliści : biegli rewidenci i doradcy podatkowi w formie warsztatów wspartych dużą ilością casów .

Każde ze szkoleń na Państwa życzenie możemy przeprowadzić w formule „ in company” u Państwa w firmie, dedykowane tylko dla Państwa przedsiębiorstwa i uwzględniające jego specyfikę.

Newsletter