Szkolenia budżetowe

Polecamy najblizsze szkolenia przeznaczone dla sektora publicznego. Wśród tematyki organizowanych przez BDO Academy szkoleń budżetowych znajdą Państwo rachunkowość budżetową w tym ewidencję księgową, sprawozdawczość, środki trwałe, dochody i wydatki budżetowe, finanse publiczne oraz zamówienia publiczne.

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2018.11.20 - 2018.11.20 Warszawa
Nowe obowiązki jednostek finansów publicznych - elektroniczne faktury ustrukturyzowane oraz elektroniczne dokumenty ustrukturyzowane 2018.11.20 - 2018.11.20 Katowice
Nowe obowiązki jednostek finansów publicznych - elektroniczne faktury ustrukturyzowane oraz elektroniczne dokumenty ustrukturyzowane 2018.11.22 - 2018.11.22 Warszawa
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz w ochotniczych hufcach pracy 2018.11.22 - 2018.11.22 Warszawa
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych 2018.11.22 - 2018.11.22 Warszawa
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz w ochotniczych hufcach pracy 2018.11.23 - 2018.11.23 Poznań
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2018.11.23 - 2018.11.23 Rzeszów
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - administracja rządowa 2018.11.26 - 2018.11.26 Warszawa
Rachunki bankowe w podzielonej płatności - rachunek VAT 2018.11.26 - 2018.11.26 Gdańsk
Rachunkowość budżetowa środków europejskich a VAT i jego kwalifikowalność 2018.11.26 - 2018.11.26 Poznań
Bilans JSFP. Spis z natury w jednostkach budżetowych - Inwentaryzacja 2018 2018.11.27 - 2018.11.27 Wrocław
Rachunkowość budżetowa środków europejskich a VAT i jego kwalifikowalność 2018.11.27 - 2018.11.27 Warszawa
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w inspektoratach weterynarii 2018.11.27 - 2018.11.27 Kraków
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w jednostkach budżetowych 2018.11.28 - 2018.11.30 Zakopane
Rachunkowość budżetowa środków europejskich a VAT i jego kwalifikowalność 2018.11.28 - 2018.11.28 Kraków
Strony 123wszystkich 34

.

Newsletter