Szkolenia budżetowe

Polecamy najblizsze szkolenia przeznaczone dla sektora publicznego. Wśród tematyki organizowanych przez BDO Academy szkoleń budżetowych znajdą Państwo rachunkowość budżetową w tym ewidencję księgową, sprawozdawczość, środki trwałe, dochody i wydatki budżetowe, finanse publiczne oraz zamówienia publiczne.

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - administracja rządowa 2018.10.05 - 2018.10.05 Warszawa
Zamówienia Publiczne - aktualny stan prawny 2018.10.17 - 2018.10.17 Warszawa
Księgowanie dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT 2018.10.17 - 2018.10.17 Warszawa
Księgowanie dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT 2018.10.18 - 2018.10.18 Poznań
Księgowanie dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT 2018.10.22 - 2018.10.22 Katowice
Przedawnienie należności cywilnoprawnych, podatkowych i innych należności publicznoprawnych w trybie kodeksu cywilnego, działu III Ordynacji podatkowej w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i TK 2018.11.07 - 2018.11.07 Warszawa
Rachunki bankowe w podzielonej płatności - rachunek VAT 2018.11.26 - 2018.11.26 Gdańsk

.

Newsletter