Szkolenia Split Payment

Split payment - duże zmiany dla VAT-owców w 2019 r. Rejestry VAT – biała lista podatników. Nowa matryca stawek PKWiU.

 

To już pewne, 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie zmiany podatkowe dotyczące zapłaty w mechanizmie split payment. Od 1 września obowiązują nowe rejestry VAT. Od 1 stycznia 2020 roku z kolei wchodzą w życie istotne zmiany związane z zapłatą na rachunki bankowe widniejące w tymże rejestrze.

 

150 różnych towarów i usług znalazło się na liście tych, do których od 1 listopada 2019 r. miałby dotyczyć obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Dotychczas większość z nich była objęta mechanizmem odwróconego obciążenia, z którego Ministerstwo Finansów rezygnuje.

 

Ministerstwo Finansów wprowadziło obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) dla wybranej kategorii towarów i usług, który polega na tym, że każda płatność za określone towary lub usługi płacona jest w formie przelewów na dwa różne rachunki. Dotychczas mechanizm podzielonej płatności funkcjonował na zasadzie dobrowolności. Teraz ma być on obowiązkowy dla 150 różnych towarów i usług, które zostaną wymienione w specjalnym załączniku do ustawy. Resort zaproponował, aby w przypadku towarów z listy, mechanizm podzielonej płatności był obowiązkowy dla każdej transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł.+


Dodatkowym obowiązkiem ma być przymus oznaczania faktur dokumentujących takie transakcje zapisem „mechanizm podzielonej płatności”.

 

Nowe przepisy przewidują też trzy nowe sankcje nakładane w przypadku ich nieprzestrzegania. I tak, za nieumieszczenie na fakturze wspomnianego oznaczenia grozić ma kara w wysokości 100 proc. wynikającego z tej faktury podatku. Podatek trzeba zatem będzie w tym przypadku zapłacić w podwójnej wysokości.


W przypadku gdy, mimo że był taki obowiązek nie dokonano zapłaty w systemie podzielonej płatności, podatnik straci prawo do zaliczenia kwoty wynikającej z takiej faktury do kosztów uzyskania przychodów.


Niezależnie od tego pojawią się też nowe kary w kodeksie karnym skarbowym. Niedokonanie mimo istnienia takiego obowiązku płatności w systemie podzielonej płatności narazi podatnika na grzywnę w wysokości do 720 stawek dziennych (w 2019 roku jest to 21,6 mln zł), a w przypadkach mniejszej wagi na grzywnę, jak za wykroczenie skarbowe (w 2019 roku jest to maksymalnie 45 tys. zł).

 

Nasze szkolenia przeznaczone są dla biur rachunkowych, księgowych i pracowników obsługujących rachunki bankowe, przelewy, zakupy, itp.   

 

Zapraszamy na najbliższe warsztaty:

 

 

Newsletter