Wybrane szkolenia

1. Transmisja online. XII Forum Rachunkowości i Podatków. Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych. Nowelizacja przepisów podatkowych 2020/2021 – wprowadzone i planowane zmiany. Cena: 1190.00 zł +VAT

Termin: 2020.10.28 - 2020.10.29
Miejsce: Transmisja ONLINE, Internet

Formularz zgłoszeniowy

Skąd dowiedziałeś o szkoleniu?

Dane zgłaszającego

WYSYŁKA FAKTURY: *

Dane uczestnikówWarunki uczestnictwa w szkoleniu BDO

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie tego formularza.

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail. Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia wraz z fakturą proforma.

BDO zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Warunki i zasady rezygnacji określone są w regulaminie szkoleń.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w terminie późniejszym niż zawartym w regulaminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności obowiązującej w BDO Sp. z.o.o. Sp. K.

Oświadczenia i zgody
 

Oświadczamy, że nabyta od BDO Solution Sp. z o.o. usługa w w/w terminie mająca charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych

Zapoznałem się, akceptuję Regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec BDO SOLUTION Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 12:

** na otrzymywanie faktur VAT droga elektorniczną na adres e-mail wskazany w fomularzu

* na przetwarzanie danych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym w celu aktywnego udziału w szkoleniu zgodnie z przepisami Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) na otrzymywanie od BDO sp. z o. o. Sp. K. i spółek zależnych drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia

oraz BDO Sp. o.o. Sp. K. i spółek zależnych na przetwarzanie danych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego

oraz BDO Sp. o.o. Sp. K. i spółek zależnych na otrzymywanie informacji handlowych, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

* pole obowiązkowe


-->