Szkolenia bilans / zamknięcie roku w ramach tego obszaru zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami dotyczącymi zamykania i bilansowania roku podatkowego. Szkolenia bilans kierowane są przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych. Nasi eksperci prowadzący szkolenia z zamknięcia roku podatkowego w trakcie kursów zwracają szczególną uwagę na przepisy podatkowe dotyczące VAT i podatku dochodowego, uregulowania wewnętrzne w organizacji, a także praktyczne kwestie związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych.

Polecamy artykuł Marcina Krupy, który jest biegłym rewidentem, menedżerem w Dziale Rewizji Finansowej BDO Sp. z o.o.

Badanie sprawozdania finansowego w małej jednostce

 

Najbliższe warsztaty z tematyki bilansu oraz zamknięcia roku finansowego

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego. 2017.01.26 2017.01.26 Kraków
Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego. 2017.01.27 2017.01.27 Wrocław
Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego. 2017.01.31 2017.01.31 Katowice

Wszystkie szkolenia bilans / zamknięcie roku podatkowego są realizowane przez praktyków z wieloletnim stażem, doradców podatkowych i biegłych rewidentów. W razie dodatkowych pytań dotyczących, któregoś z naszych szkoleń bilans / zamknięcie roku zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami.