Skip to main content

Szkolenia Lean

Na zamówienie organizujemy szkolenia i warsztaty Lean Management w formie zamkniętej.
Warsztaty pomogą zdefiniować najważniejsze problemy i przygotować program zmian w wybranych obszarach przedsiębiorstwa. Zalety wdrożenia lean w organizacji to przede wszystkim ograniczenie kosztów związanych z prowadzoną działalnością, a tym samym usprawnieniem procesów poprzez np. wzrost wydajności, optymalne wykorzystanie maszyn czy zmniejszenie zapasów i powierzchni potrzebnej do magazynowania. Lean to również stworzenie w firmie odpowiedniej atmosfery i kultury pracy sprzyjającej wspólnemu dążeniu do szukania coraz lepszych rozwiązań (kaizen).

Przykładowa tematyka szkoleń:

  • Podstawy Lean Management
  • Focused Improvement – ciągłe doskonalenie
  • SMED “Single Minute Exchange of Die”
  • TQM – Total Quality Management – kompleksowe zarządzanie jakością
  • TPM – Total Productive Maintenance – Produktywne utrzymanie maszyn i urządzeń
  • TWI –Training Within Industry
  • TFM – Total Flow Management – zarządzanie logistyką
  • 5S – skuteczna organizacja miejsca pracy
  • VSM – (Value Stream mapping) Mapowanie Strumienia Wartości

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie przygotujemy dla Państwa ofertę.

Stacjonarne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
AKADEMIA TWI 2024 - moduł 1: TWI JOB INSTRUCTION (INSTRUOWANIE PRACOWNIKÓW)

Stacjonarne      Wrocław
  21.05.2024 -         22.05.2024

  2395.00 + VAT
AKADEMIA TWI 2024

Stacjonarne      Bydgoszcz
  21.05.2024 -         16.10.2024

  5500.00 + VAT
AKADEMIA TWI 2024 - moduł 2: TWI JOB RELATIONS (BUDOWANIE RELACJI Z PRACOWNIKAMI)

Stacjonarne      Bydgoszcz
  25.06.2024 -         26.06.2024

  2395.00 + VAT
AKADEMIA TWI 2024 - moduł 3: TWI JOB METHODS (DOSKONALENIE METOD PRACY)

Stacjonarne      Bydgoszcz
  15.10.2024 -         16.10.2024

  2395.00 + VAT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Wprowadzenie do Lean Manufacturing. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  200.00 + VAT
VSM – mapowanie strumienia wartości. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  200.00 + VAT
TPM – Total Productive Maintenance. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  200.00 + VAT
Organizacja stanowiska pracy. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  200.00 + VAT