Aktualności

Aktualności

Jeśli są różne sposoby korzystania z prawa majątkowego to powstają różne źródła przychodów. Przedsiębiorca wygrał w sądzie z organem skarbowym…
Dla płatności za transakcje kartą kredytową nie stosuje się wyłączenia z kosztów podatkowych. Organ podatkowy w ostatniej interpretacji uznał, że…
Fiskus akceptuje umowy B2B z powołanym członkiem zarządu pod pewnymi warunkami. Przepisy podatkowe nie zabraniają aby osoba z zarządu spółki…
Niektórzy przedsiębiorcy będą mogli odliczyć składkę zdrowotną od dochodu a nie od podatku. Sejm przyjął zmiany Polskiego Ładu, które mają…
W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca zostaje wyrejestrowany ze składek ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaakceptował stanowisko przedsiębiorcy, że sprzedaż firmowego majątku…
Dla wymiaru zaliczki uproszczonej przyjmuje się podatek należny z zastosowaniem preferencji. Z art. 25 ust.6 ustawy o CIT wynika, że…
Krótkotrwałe zmiany używania samochodu wskazują na jego używanie w celach „mieszanych”. Przedsiębiorca może w każdej chwili zmienić przeznaczenie samochodu wykorzystywanego…
Zadatek wpłacony na poczet sprzedaży nieruchomości, której sprzedaż nie została sfinalizowana stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Ogólne pojęcie przychodów reguluje art.…
Z ulg skorzystają firmy, które przekażą darowiznę na rzecz wybranych instytucji. W dniu 5 marca b.r. w życie weszło rozporządzenie…
Przepisy związane z legalizacją pobytu ukraińskich uchodźców już obowiązują.   Działania zbrojne na terenie Ukrainy wymusiły nowe regulacje prawne w…
Wydatki na obsługę konsultingową związaną z nabyciem udziałów w kosztach podatkowych. Na podstawie art. 18 ec ust.1, ust.2 ustawy o…
Podatnik powinien na bieżąco weryfikować swoich kontrahentów mimo działań KAS. Z początkiem roku Szef Krajowej Administracji Skarbowej zyskał nowe uprawnienia,…
Zmiany przepisów w ubezpieczeniu zdrowotnym nie dotyczą wyłącznie braku możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Wskutek zmiany podstawy wymiaru składki…
Ustawodawca oficjalnie rozszerzył uprawnienia fiskusa o tzw. nabycie sprawdzające. Przepisy Polskiego Ładu umożliwiają organom podatkowym weryfikacje czy przedsiębiorcy ewidencjonują sprzedaż…
Osoby, które powróciły do kraju w 2020 r. nie mogą skorzystać z nowego zwolnienia. Od 1 stycznia 2022 r. zwolnione…
Polski Ład wprowadził nowy, dotychczas nie znany podatek, tzw. podatek minimalny. Z nowego art. 24 ca ustawy o CIT wynika,…
Polski Ład wprowadza nowe ulgi, które pomniejszą dochód podatkowy przedsiębiorców.   Ulga na robotyzację przemysłową i na prototyp to część…
Pracownik zapłaci większy podatek jak będzie jeździł prywatnie samochodem pracodawcy. Jeśli pracodawca zawarł z pracownikami umowy w zakresie używania samochodów…
Przepisy o podatku od nieruchomości zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Dotychczas stosowana praktyka wskazuje, że jeżeli budynek mieszkalny jest sezonowo wykorzystywany…
Stałe miejsce to taka przestrzeń, w której w sposób samodzielny prowadzona jest działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 11 Rozporządzenia wykonawczego…
Strona 1 z 25
Newsletter