Aktualności

Aktualności

Podmiot powstały z majątku dzielonego wstępuje we wszystkie prawa i obowiązku podmiotu podzielonego. Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych…
Kwalifikacja obiektu budowlanego do budowli uniemożliwia zaliczenie jej do budynku. Naczelny Sąd Administracyjny w najnowszej uchwale z 29 września b.r.,…
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2020 roku (pozycja 81) interpretacja ogólna nr PT1.8101.3.2019 Ministra Finansów…
Darowizna części ułamkowych przedsiębiorstwa bez cech samodzielności nie podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT. Na podstawie art. 4a ustawy o…
Czy obecne procesy cyfrowej transformacji doprowadzą to zniknięcia gotówki z rynku? Czy może powinna być objęta szczególną ochroną? Trwa wielka…
W nadchodzących kwartałach perspektywy sektora bankowego zdominowane będą przez ryzyko prawne portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. Rozwiązanie tego problemu może zmienić…
Składki ubezpieczeniowe, których pracodawca nie opłaca nie są kosztem uzyskania przychodu.   Na podstawie ustawy o „Covid-19” pracodawcy mogą ubiegać się…
16 sierpień 2021

Barter w podatku VAT

Barter jest transakcją wzajemną, odpłatną mimo, że nie ma charakteru pieniężnego. Umowa barterowa jest umową nienazwaną i zgodnie z przepisami…
Podział bonusów na pośrednie i bezpośrednie nie wynika wprost z przepisów ustawy o VAT.   Ogólne warunki dokumentowania transakcji reguluje art.106…
Podmioty, które świadczą usługi elektroniczne nie muszą w ogóle posiadać kas fiskalnych.   Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z…
Marżę stanowi różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia pomniejszona o VAT. Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o…
Zaliczka wypłacona na poczet delegacji nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Wydatki na wypłatę delegacji związanej z podróżą służbową mogą stanowić koszt…
Kopanie walut wirtualnych oraz nabycie nie podlega opodatkowaniu podatkiem CIT. Na podstawie art. 7b ust.1 pkt 6 lit.f ustawy o CIT…
W ostatnich miesiącach ustawodawca przyzwyczaił nas do tego, że pojawiają się liczne zmiany w procedurze egzekucji administracyjnej. Przez ostatnie dwa lata mogliśmy…
Ustalenie okresu sprawozdawczego ma wpływ na moment powstania przychodu z najmu. Według ogólnej zasady wynikającej z art. 12 ust.4 pkt 1 ustawy o CIT do…
Interpretacja indywidualna dotyczy zdarzeń przyszłych lub tych, które już zaistniały. Przepisy art.14a-14s Ordynacji podatkowej regulują tryb wydawania interpretacji indywidualnych oraz…
Sponsoring „właściwy” jako świadczenie wzajemne może stanowić koszt podatkowy. Kodeks cywilny nie zawiera definicji sponsoringu. Wobec tego należy się odnieść…
Leasingowa opłata wstępna stanowi pośredni koszt uzyskania przychodu. Na podstawie art. 17 a pkt 1 ustawy o CIT przez umowę…
Posiadanie stałej placówki za granicą nie zawsze oznacza, że dojdzie do powstania zakładu. Jeżeli przedsiębiorca ma zarejestrowaną w Polsce działalność…
Ujemne nominalne stopy procentowe są obecnie w krajach rozwiniętych niemal standardem, podobnie jak opłaty za depozyty firmowe. Banki powoli wprowadzają też…
Strona 1 z 24
Newsletter