Aktualności

Aktualności

Wahania wysokości opłat licencyjnych to nie argument, że powstanie nieodpłatne świadczenie. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy…
Przygotowanie strategii ESG (Environmental, Social, Governance) przez firmę to proces wieloetapowy, wymagający zaangażowania zarówno kierownictwa, jak i pracowników na różnych…
Nieodpłatne przekazanie towarów w celu ich reklamy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że przekazanie nieodpłatnie przez spółkę…
Wewnątrzzakładowe przemieszczanie towarów trzeba będzie udokumentować fakturą w KSeF. Firmy zagraniczne, które posiadają w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej…
Wydatki reklamowe w odróżnieniu od reprezentacji mają charakter informacji handlowej. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o…
Wynagrodzenie za czas urlopu pracownika w ramach prac B+R stanowi koszt kwalifikowany. Z art.18d ust.1 ustawy o CIT wynika, że…
Nie każda otrzymana od państwa dotacja jest zwolniona z podatku od towarów i usług. Z art.29a ust.1 ustawy o podatku…
ZUS potwierdził, że ulga B+R jest bez znaczenia przy ustalaniu rocznej składki zdrowotnej. Z art.66 ust.1 pkt 1 lit. c…
Podatek od niezrealizowanych zysków dotyczy sytuacji, gdy Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składników majątku stanowiących własność podatnika…
Za wystawienie faktury poza KSeF lub nie przesłanie jej do KSeF może grozić kara pieniężna. Firmy, które od 1 lipca…
W systemie KSeF nabywca ma pewność, że fakturę wystawił podmiot do tego uprawniony.   Ustawa o zmianie ustawy o podatku…
W niektórych sytuacjach przejście na estoński CIT może wydawać się problematyczne. Zgodnie z art.28j ust.1 pkt 7 ustawy o CIT…
27 czerwiec 2023

KSeF nowy wymiar faktur

KSeF to system informatyczny służący do wysyłania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. Faktury w systemie KSeF funkcjonują od 1 stycznia 2022…
Przedsiębiorca musi spełnić wszystkie warunki ustawowe dla zastosowania jednorazowej amortyzacji. Przedsiębiorca, który nie posiada statusu małego podatnika albo prowadzi działalność…
Płatność na wirtualne konto połączone z kontem bankowym może stanowić koszt podatkowy. Z art. 15d ust. 1 pkt 1, pkt…
Zapłata przez płatnika zaległych składek ubezpieczeniowych nie stanowi także kosztu podatkowego. W dniu 30 marca 2023 roku Ministerstwo Finansów wydało…
Z dniem złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu działalności przedsiębiorca nie ma prawa wystawiania faktur VAT. Przepisy ustawy o VAT przewidują szczególny…
Podatnik nie musi czekać do momentu złożenia zeznania, żeby odliczyć stratę z lat ubiegłych.   Przepisy podatkowe umożliwiają odliczenie strat…
Rekompensata nie stanowi dostawy ani świadczenia usług i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z ustawy…
Odliczenie wydatków na terminal płatniczy nie pozbawia przedsiębiorcy zaliczenia ich w koszty. Na podstawie przepisów podatkowych przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym…
Strona 1 z 27
Newsletter