Skip to main content

Finanse publiczne

Celem szkoleń z finansów publicznych jest podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się rachunkowością zarządczą i controllingiem w jednostkach samorządu jak również administracji rządowej. Głównymi odbiorcami naszych szkoleń są skarbnicy, pracownicy księgowości, działów podatkowych oraz pracowników działów egzekucji. Prelegenci przybliżą mechanizmy kontroli operacji gospodarczych i finansowych, które pozwolą na pełne i rzetelne dokumentowanie i rejestrowanie wszystkich zachodzących operacji rachunkowych w jednostce. Wykładowcy to praktycy o bogatym doświadczeniu, mający aktualną wiedzę zarówno w zakresie obowiązujących jak również planowanych regulacji prawnych.

Wśród tematyki organizowanych przez BDO Academy szkoleń budżetowych znajdą Państwo min. klasyfikację budżetową, sprawozdawczość, środki trwałe oraz zasady gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzację, dochody i wydatki budżetowe, księgowanie podatku VAT oraz egzekucję administracyjną, zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasady ewidencji księgowej.

Pod tymi adresami znajdą Państwo pełną ofertę :

· Szkolenia online finanse publiczne

· Zamówienia publiczne

· Postępowanie administracyjne

Szkolenia finanse publiczne

Stacjonarne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatek VAT w jednostkach budżetowych - wszystko co trzeba wiedzieć o rozliczeniach podatku VAT

Online     
  05.08.2024 -         05.08.2024

  540.00 + VAT
VAT W BUDŻECIE - ZASTOSOWANIE „PRZEKAZANIA WŁASNEGO” DO ROZLICZEŃ BUDŻETOWYCH ORGAN-URZĄD-JEDNOSTKA

Online     
  12.08.2024 -         12.08.2024

  530.00 + VAT
Praktyczne zasady rachunkowości budżetowej dla jednostek budżetowych

Online     
  19.08.2024 -         19.08.2024

  530.00 + VAT
PLANOWANIE BUDŻETOWE ORAZ ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH PO ZMIANACH USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Online     
  21.08.2024 -         21.08.2024

  540.00 + VAT
NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE NIEPODATKOWE O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM A NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE 2024

Online     
  23.08.2024 -         23.08.2024

  520.00 + VAT
PLANOWANIE BUDŻETOWE ORAZ ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PO ZMIANACH USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Online     
  28.08.2024 -         28.08.2024

  530.00 + VAT
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA OD PODSTAW – wydatki bieżące a wydatki majątkowe 2024

Online     
  02.09.2024 -         02.09.2024

  520.00 + VAT
Podatek VAT w jednostkach budżetowych - wszystko co trzeba wiedzieć o rozliczeniach podatku VAT

Online     
  03.09.2024 -         03.09.2024

  540.00 + VAT
ZASADY PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Online     
  04.09.2024 -         04.09.2024

  540.00 + VAT
Spis z natury jako metoda inwentaryzacji w jednostkach - zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie

Online     
  04.09.2024 -         04.09.2024

  520.00 + VAT
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Online     
  05.09.2024 -         05.09.2024

  520.00 + VAT
BON ENERGETYCZNY – NOWE ZADANIE GMIN I MIAST I JEGO UJĘCIE W BUDŻECIE, W KSIĘGOWOŚCI I W SPRAWOZDAWCZOŚCI

Online     
  05.09.2024 -         05.09.2024

  530.00 + VAT
Strony 12wszystkich 18