Skip to main content

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne to element systemu finansów publicznych państwa obejmujący specyficzne regulacje dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury określają sposób przygotowania postępowania, jego przebieg, podmioty zaangażowane w jego realizację, zakończenie oraz proces oceny. W 2018 r. rynek zamówień publicznych osiągnął wartość powyżej 200 mld złotych. Zwiększająca się wartość rynku oraz zmieniające się otoczenie prawne wymuszają stałe ponoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w proces udzielania i pozyskiwania zamówień.

Naszą misją jest poprawa wydatkowania środków publicznych. Misję tę realizujemy poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe, organizację warsztatów i kursów. Pomagamy zamawiającym prawidłowo wydatkować środki w ramach systemu zamówień publicznych, a wykonawcom skutecznie ubiegać się o zdobywanie kontraktów.

Online