Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów
 

BDO Academy jako jednostka uprawniona, oferuje Państwu możliwość zrealizowania programu modułów szkoleń, określonych przez PIBR, w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe polega na odbyciu szkolenia w formie stacjonarnej lub online. Dzięki wiedzy naszych ekspertów podniosą Państwo wiedzę i umiejętności związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Poniżej znajdziecie Państwo naszą propozycję szkoleń, które realizujemy w najbliższym czasie. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Transmisja online. Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2020 roku. Moduł 6.2017.R.8 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego 2020.10.28 - 2020.10.28Transmisja ONLINE
Transmisja online. Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2020 roku. „Moduł 28.2020.8.A - Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dos 2020.10.29 - 2020.10.29Transmisja ONLINE
Transmisja online. Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2020 roku. ” Moduł 11.2018.R.8 Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”. 2020.11.04 - 2020.11.04Transmisja ONLINE
Transmisja online. Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2020 roku. „Moduł 12.2018.R.8 - Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego” 2020.11.16 - 2020.11.16Transmisja ONLINE
Transmisja online. Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2020 roku. ” Moduł 26.2020.8.R Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacji w świetle ustawy o rachunkowości”. 2020.11.30 - 2020.11.30Transmisja ONLINE

 

 

Jak wyglądają nasze szkolenie w wersji online?

 

 

Obowiązek szkolenia dla biegłego rewidenta powstaje z pierwszym dniem roku następującego po roku, w którym biegły rewident został wpisany do rejestru.

 

Liczba godzin szkolenia w 3-letnim okresie rozliczeniowym


Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

 

  • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

 

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

 

  • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

 

Oznacza to, że biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po trzech latach 72 godziny lekcyjnych szkolenia (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe i rozpoczął się 1 stycznia 2018 r., a zakończy się 31 grudnia 2020 r.

 

Jak najprościej i najszybciej przesłać oświadczenie o samokształceniu? Jak sprawdzić podsumowanie okresu rozliczeniowego?

 

 

Więcej informacji na:

www.pibr.org.pl

Newsletter