Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów
 

Biegli rewidenci obowiązani są stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym.

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe polega na odbyciu szkolenia w formie stacjonarnej lub e-learningu. Szkolenie ma podnieść wiedzę lub umiejętności związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.


Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (dalej ODZ) dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez PIBR lub jednostkę uprawnioną, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 2 Ustawy (dalej: jednostka uprawniona) z tematów określonych Uchwałą KRBR,
  • nie więcej niż 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.


W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 16 godzin lekcyjnych doskonalenia zawodowego biorąc udział w szkoleniach prowadzonych, przez PIBR lub jednostkę uprawnioną. 

BDO Solutions Sp. z o.o. (z marką BDO Academy) jest jednostką uprawnioną do organizowania kształcenia obligatoryjnego biegłych rewidentów.


Posiadamy w tym zakresie wieloletnia praktykę, zatrudniamy doświadczonych trenerów, mamy sprawdzone programy nauczania.


Zapraszamy wszystkich Biegłych Rewidentów a także osoby zainteresowane proponowaną przez nas tematyką do realizacji szkoleń obligatoryjnych z BDO.

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów. Moduł 14. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych 2022.12.13 - 2022.12.13Transmisja ONLINE
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów. Moduł 4. Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego 2022.12.16 - 2022.12.16Transmisja ONLINE
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów. Moduł 5: Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości 2022.12.21 - 2022.12.21Transmisja ONLINE
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów. Moduł 1. Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego 2022.12.28 - 2022.12.28Transmisja ONLINE

 

 

Jak wyglądają nasze szkolenie w wersji online?

 

 

Jak najprościej i najszybciej przesłać oświadczenie o samokształceniu? Jak sprawdzić podsumowanie okresu rozliczeniowego?

 

 

Więcej informacji na:

www.pibr.org.pl

Newsletter