Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów
 

BDO Academy jako jednostka uprawniona, oferuje Państwu możliwość zrealizowania programu modułów szkoleń, określonych przez PIBR, w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe polega na odbyciu szkolenia w formie stacjonarnej lub online. Dzięki wiedzy naszych ekspertów podniosą Państwo wiedzę i umiejętności związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Poniżej znajdziecie Państwo naszą propozycję szkoleń, które realizujemy w najbliższym czasie. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2021 roku. Moduł 14. Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania 2021.09.29 - 2021.09.30Transmisja ONLINE
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2021 roku. Moduł 26. Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe 2021.09.30 - 2021.09.30Transmisja ONLINE
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2021 roku. Moduł 16. Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości 2021.10.01 - 2021.10.01Transmisja ONLINE
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2021 roku. Moduł 15. Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych 2021.10.08 - 2021.10.08Transmisja ONLINE
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2021 roku. Moduł 3. Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego 2021.10.11 - 2021.10.11Transmisja ONLINE
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2021 roku. Moduł 2. Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego 2021.10.13 - 2021.10.13Transmisja ONLINE
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2021 roku. Moduł 20. Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym 2021.10.15 - 2021.10.15Transmisja ONLINE
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2021 roku. Moduł 22 Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych 2021.10.22 - 2021.10.22Transmisja ONLINE
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2021 roku. Moduł 26. Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe 2021.11.26 - 2021.11.26Transmisja ONLINE

 

 

Jak wyglądają nasze szkolenie w wersji online?

 

 

Obowiązek szkolenia dla biegłego rewidenta powstaje z pierwszym dniem roku następującego po roku, w którym biegły rewident został wpisany do rejestru.

 

Liczba godzin szkolenia w 3-letnim okresie rozliczeniowym


Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

 

  • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

 

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

 

  • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

 

Oznacza to, że biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po trzech latach 72 godziny lekcyjnych szkolenia (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe i rozpoczął się 1 stycznia 2018 r., a zakończy się 31 grudnia 2020 r.

 

Jak najprościej i najszybciej przesłać oświadczenie o samokształceniu? Jak sprawdzić podsumowanie okresu rozliczeniowego?

 

 

Więcej informacji na:

www.pibr.org.pl

Newsletter