Szkolenia online obligatoryjne dla biegłych rewidentów
 

Biegli rewidenci obowiązani są stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym. Szkolenie ma podnieść wiedzę lub umiejętności związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.


Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (dalej ODZ) dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez PIBR lub jednostkę uprawnioną, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 2 Ustawy (dalej: jednostka uprawniona) z tematów określonych Uchwałą KRBR,
  • nie więcej niż 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.


W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 16 godzin lekcyjnych doskonalenia zawodowego biorąc udział w szkoleniach prowadzonych, przez PIBR lub jednostkę uprawnioną. 

BDO Solutions Sp. z o.o. (z marką BDO Academy) jest jednostką uprawnioną do organizowania kształcenia obligatoryjnego biegłych rewidentów.


Posiadamy w tym zakresie wieloletnia praktykę, zatrudniamy doświadczonych trenerów, mamy sprawdzone programy nauczania.


Zapraszamy wszystkich Biegłych Rewidentów a także osoby zainteresowane proponowaną przez nas tematyką do realizacji szkoleń obligatoryjnych z BDO.

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów. Moduł 28. Umowy o niezakończone usługi, ujęcie rachunkowe oraz procedury badania

Online     
  22.12.2023 -         22.12.2023

  399.00 + VAT
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów. Moduł 1. Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Online     
  27.12.2023 -         27.12.2023

  399.00 + VAT
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów. Moduł 25. Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Online     
  28.12.2023 -         29.12.2023

  599.00 + VAT

 

Więcej informacji na:

www.pibr.org.pl

SZKOLENIA STACJONARNE