WDT, WNT, Eksport i Import towarów oraz usług, reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym, regulacje prawne systemu INTRASTAT - online

Szkolenia BDO to również warsztaty z tematyki związane z obrotem towarowym z zagranicą, regułami stosowania ustawy o podatku akcyzowym, zasadami funkcjonującymi w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT.

Zakresem obejmują pojęcia:

  • WDT, WNT, Eksportu i Importu towarów oraz usług, tranzyt towarów, w tym procedury celne, obowiązki uczestników międzynarodowego łańcucha dostaw.
  • reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym w oparciu o najnowsze przepisy

i orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych. 

  • praktyczne najnowsze zasady funkcjonujące w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT

Szkolenia oparte są o przydatne przykłady z praktyki doradczej prowadzących oraz unijne wyjaśniania i orzecznictwo. Zajęcia mają formę interaktywną- prezentacja multimedialna z komentarzem, ćwiczenia, studia przypadków, dyskusja.

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2023 roku - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, zmiany przepisów wprowadzone i planowane

Online     
  26.09.2023 -         26.09.2023

  540.00 + VAT
System INTRASTAT w roku 2023 - aktualne uregulowania prawne z uwzględnieniem zmian. Wypełnianie deklaracji INTRASTAT przywóz i wywóz

Online     
  29.09.2023 -         29.09.2023

  540.00 + VAT
Podatek VAT od podstaw w transakcjach krajowych. Kluczowe dla podatku VAT zagadnienia dotyczące zarówno transakcji towarowych jak i usługowych realizowanych na obszarze kraju. Uczestniczy szkolenia dowiedzą się jak rozliczyć podatek należny (transakcje sprzedażowe) i naliczony (transakcje zakupowe).

Online     
  06.10.2023 -         06.10.2023

  540.00 + VAT
System INTRASTAT w roku 2023 - aktualne uregulowania prawne z uwzględnieniem zmian. Wypełnianie deklaracji INTRASTAT przywóz i wywóz

Online     
  13.10.2023 -         13.10.2023

  540.00 + VAT
Podatek akcyzowy w 2023 roku - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian

Online     
  16.10.2023 -         16.10.2023

  540.00 + VAT
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2023/2024. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty.

Online     
  18.10.2023 -         19.10.2023

  1080.00 + VAT
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2023 roku - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, zmiany przepisów wprowadzone i planowane

Online     
  26.10.2023 -         26.10.2023

  540.00 + VAT

 

SZKOLENIA STACJONARNE