WDT, WNT, Eksport i Import towarów oraz usług, reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym, regulacje prawne systemu INTRASTAT - online

Szkolenia BDO to również warsztaty z tematyki związane z obrotem towarowym z zagranicą, regułami stosowania ustawy o podatku akcyzowym, zasadami funkcjonującymi w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT.

Zakresem obejmują pojęcia:

  • WDT, WNT, Eksportu i Importu towarów oraz usług, tranzyt towarów, w tym procedury celne, obowiązki uczestników międzynarodowego łańcucha dostaw.
  • reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym w oparciu o najnowsze przepisy

i orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych. 

  • praktyczne najnowsze zasady funkcjonujące w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT

Szkolenia oparte są o przydatne przykłady z praktyki doradczej prowadzących oraz unijne wyjaśniania i orzecznictwo. Zajęcia mają formę interaktywną- prezentacja multimedialna z komentarzem, ćwiczenia, studia przypadków, dyskusja.

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2024 roku - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, najnowsze zmiany, KSeF a sprzedaż zagraniczna.

Online     
  27.02.2024 -         27.02.2024

  540.00 + VAT
VAT dla początkujących. Jak działa podatek VAT? Faktury. Kasy rejestrujące. Podstawa opodatkowania i stawki podatku.

Online     
  04.03.2024 -         04.03.2024

  540.00 + VAT
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2024. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty.

Online     
  07.03.2024 -         08.03.2024

  1080.00 + VAT
Różnice kursowe - wycena operacji w walutach obcych w 2024 roku – aspekt bilansowy i podatkowy. Spójne kursy walut w VAT i podatkach dochodowych.

Online     
  11.03.2024 -         12.03.2024

  1080.00 + VAT
Podatek VAT dla branży produkcyjnej.

Online     
  15.03.2024 -         15.03.2024

  540.00 + VAT
Rozliczanie transakcji międzynarodowych w VAT. Handel międzynarodowy w tym Incoterms 2020 - wpływ na rozliczanie podatku VAT. Obowiązkowy KSeF a transakcje międzynarodowe.

Online     
  18.03.2024 -         18.03.2024

  540.00 + VAT
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2024 roku - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, najnowsze zmiany, KSeF a sprzedaż zagraniczna.

Online     
  26.03.2024 -         26.03.2024

  540.00 + VAT
VAT w obrocie międzynarodowym. Transakcje towarowe oraz usługowe Pułapki w rozliczeniach VAT.

Online     
  27.03.2024 -         27.03.2024

  540.00 + VAT
Podatek akcyzowy w 2024 roku – praktyka, orzecznictwo, najnowsze zmiany.

Online     
  17.05.2024 -         17.05.2024

  590.00 + VAT

 

SZKOLENIA STACJONARNE