VAT w obrocie międzynarodowym - online

Szkolenia BDO to również warsztaty z tematyki VAT w obrocie międzynarodowym. Zakresem obejmujace pojęcia WDT, WNT, Eksportu i Importu towarów oraz usług

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
Podatek akcyzowy w 2023 roku - praktyka i orzecznictwo. Nowe regulacje dotyczące produkcji energii odnawialnej wprowadzone od 2023 roku. Rejestracja w CRPA. Przedłużenie możliwości prowadzenia ewidencji w formie papierowej do końca stycznia 2024 r.,

Online     
  09.02.2023 -         09.02.2023

  490.00 + VAT
System INTRASTAT w roku 2023 zmiana instrukcji wypełniania zgłoszeń INTRASTAT 1.15 (Lipiec 2022). Nowe progi Statystyczne na rok 2023. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Odprawy celne z Wielka Brytanią SYSTEM REX – dokumentowanie pochodzenia towarów Nomenklatura Scalona (CN) Taryfa Celna Formuły INCOTERMS® 2020

Online     
  17.02.2023 -         17.02.2023

  490.00 + VAT
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2023 r. - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, zmiany przepisów wprowadzone i planowane

Online     
  17.02.2023 -         17.02.2023

  490.00 + VAT
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2023. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty.

Online     
  22.02.2023 -         23.02.2023

  980.00 + VAT