Polski Ład 3.0 - zmiany w zakresie podatku CIT od 1 stycznia 2023 roku

Podatek – CIT – zmiany na 2023 r.


Na koniec czerwca został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk UD404). Projekt zakłada dokonanie ponad 20 zmian w przepisach ustawy o CIT, ustawy o PIT oraz Ordynacji podatkowej, czy ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu: „Projektowana ustawa ma na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych (oraz na zasadzie analogicznego odwzorowania, także niektórych przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku dochodowym) w sposób, który uczyni je prostszymi, bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność z punktu widzenia ich stosowania i celu, jakiemu mają służyć”.


Projekt przewiduje zawieszenie stosowania przepisów o podatku minimalnym (ściślej zwolnienie z minimalnego podatku dochodowego) w okresie 1 roku. Równocześnie nowelizacja wprowadza zmiany w konstrukcji tego podatku. Zmiany te mają polegać w szczególności na podwyższeniu do 2%, wskaźnika rentowności i zmianie metodologii jego wyliczania poprzez wyłączenie: z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu; z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej; z kosztów uzyskania przychodów wartości wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w odstępach rocznych oraz wzrostu wartości energii w odstępach rocznych; wartości podatku akcyzowego. Nowelizacja miałaby też wprowadzić alternatywną metodę ustalania podstawy opodatkowania. Miałoby to polegać na wyborze przez podatnika jednej z dwóch metod opodatkowania: albo podstawa opodatkowania to 4% przychodówi stawka podatku 10% albo podstawa opodatkowania to 2 przychodów plus koszty pasywne (tj. finansowanie dłużne i usługi niematerialne) plus ujawnione wartości niematerialne i prawne – i do takiej podstawy stawka podatku 10%. Równocześnie ma nastąpić wyłączenie z tego podatku m.in. podatników CIT, których przychody nie przekraczają 2 mln euro (tzw. małych podatników).
Aktualnie projekt został już uchwalony przez Sejm i odesłany do Senatu.

Aby dowiedzieć się więcej i dobrze przygotować się do zmian proponujemy skorzystać z oferty naszych szkoleń i konferencji w tym zakresie.

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
Ogólnopolskie Forum Podatki 2023 VAT, CIT. Uproszczenia, zmiany i doprecyzowania na podatkowym horyzoncie.

Online     
  30.01.2023 -         31.01.2023

  1290.00 + VAT
Koszty uzyskania przychodów z uwzględnieniem aktualnych zmian – wybrane zagadnienia

Online     
  01.02.2023 -         01.02.2023

  490.00 + VAT
Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 r. – ustalanie limitu pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie posiadanych decyzji o wsparciu.

Online     
  02.02.2023 -         02.02.2023

  490.00 + VAT
Podatek u źródła 2023 z uwzględnieniem najnowszych zmian. Nowe zasady poboru podatku u źródła. Koniec z odraczaniem przepisów. Reżim holdingowy. Nowa forma opodatkowania ryczałtowego w ustawie o CIT. Szczególne przypadki usług.

Online     
  07.02.2023 -         07.02.2023

  490.00 + VAT
CIT Estoński 2023.

Online     
  10.02.2023 -         10.02.2023

  490.00 + VAT
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2022.

Online     
  16.02.2023 -         17.02.2023

  980.00 + VAT
Specjalista ds. podatków. Rozliczenia VAT, CIT i PIT – kurs weekendowy

Online     
  18.02.2023 -         02.04.2023

  2590.00 + VAT
Przegląd podatkowy 2023 VAT, CIT, PIT. Zmiany VAT wynikające z najnowszego pakietu ,,SLIM VAT 3”, Nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę – rewolucyjne zmiany w PIT-2. Nowy sposób liczenia dochodu/straty dla potrzeb podatku minimalnego.

Online     
  22.02.2023 -         22.02.2023

  490.00 + VAT
Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów międzynarodowych (MSR i MSSF).

Online     
  23.02.2023 -         23.02.2023

  490.00 + VAT
Nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2023 rok – przegląd wybranych zagadnień. Zmiany dotyczące obowiązków płatnika

Online     
  27.02.2023 -         27.02.2023

  490.00 + VAT
CIT. Podatek dochodowy od osób prawnych 2023 - zmiany i aktualności. Praktyczne dwudniowe warsztaty.

Online     
  06.03.2023 -         07.03.2023

  950.00 + VAT
Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 r. – ustalanie limitu pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie posiadanych decyzji o wsparciu.

Online     
  14.03.2023 -         14.03.2023

  490.00 + VAT

 

W przypadku dodatkowych pytań, czy zainteresowania innymi terminami, lub lokalizacjami szkoleń CIT zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.