Polski Ład 3.0 - zmiany w zakresie podatku CIT od 1 stycznia 2023 roku

Podatek – CIT – zmiany na 2023 r.


Na koniec czerwca został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk UD404). Projekt zakłada dokonanie ponad 20 zmian w przepisach ustawy o CIT, ustawy o PIT oraz Ordynacji podatkowej, czy ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu: „Projektowana ustawa ma na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych (oraz na zasadzie analogicznego odwzorowania, także niektórych przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku dochodowym) w sposób, który uczyni je prostszymi, bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność z punktu widzenia ich stosowania i celu, jakiemu mają służyć”.


Projekt przewiduje zawieszenie stosowania przepisów o podatku minimalnym (ściślej zwolnienie z minimalnego podatku dochodowego) w okresie 1 roku. Równocześnie nowelizacja wprowadza zmiany w konstrukcji tego podatku. Zmiany te mają polegać w szczególności na podwyższeniu do 2%, wskaźnika rentowności i zmianie metodologii jego wyliczania poprzez wyłączenie: z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu; z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej; z kosztów uzyskania przychodów wartości wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w odstępach rocznych oraz wzrostu wartości energii w odstępach rocznych; wartości podatku akcyzowego. Nowelizacja miałaby też wprowadzić alternatywną metodę ustalania podstawy opodatkowania. Miałoby to polegać na wyborze przez podatnika jednej z dwóch metod opodatkowania: albo podstawa opodatkowania to 4% przychodówi stawka podatku 10% albo podstawa opodatkowania to 2 przychodów plus koszty pasywne (tj. finansowanie dłużne i usługi niematerialne) plus ujawnione wartości niematerialne i prawne – i do takiej podstawy stawka podatku 10%. Równocześnie ma nastąpić wyłączenie z tego podatku m.in. podatników CIT, których przychody nie przekraczają 2 mln euro (tzw. małych podatników).
Aktualnie projekt został już uchwalony przez Sejm i odesłany do Senatu.

Aby dowiedzieć się więcej i dobrze przygotować się do zmian proponujemy skorzystać z oferty naszych szkoleń i konferencji w tym zakresie.

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
CIT od podstaw po nowelizacji ustawy. Podatkowe ABC rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych.

Online     
  15.06.2023 -         16.06.2023

  980.00 + VAT
Bezpieczny podatnik - jak zadbać o bezpieczeństwo podatkowe na gruncie VAT i CIT?

Online     
  19.06.2023 -         20.06.2023

  980.00 + VAT
Różnice kursowe - wycena operacji w walutach obcych w 2023 roku – aspekt bilansowy i podatkowy. Spójne kursy walut w VAT i podatkach dochodowych.

Online     
  21.06.2023 -         22.06.2023

  980.00 + VAT
LETNIE WARSZTATY PODATKOWE – KURS CIT (dzień warsztatowy on-line lub stacjonarnie w Katowicach).

Online     
  22.06.2023 -         20.07.2023

  2300.00 + VAT
Podatek u źródła 2023 z uwzględnieniem najnowszych zmian. Nowe zasady poboru podatku u źródła. Koniec z odraczaniem przepisów. Reżim holdingowy. Nowa forma opodatkowania ryczałtowego w ustawie o CIT. Szczególne przypadki usług.

Online     
  23.06.2023 -         23.06.2023

  490.00 + VAT
Koszty uzyskania przychodów z uwzględnieniem aktualnych zmian – wybrane zagadnienia

Online     
  23.06.2023 -         23.06.2023

  490.00 + VAT
CIT od podstaw po nowelizacji ustawy - wybrane zagadnienia. Transakcje bez pośrednictwa rachunku bankowego, koszty finansowania dłużnego, podatek u źródła, obowiązki i uprawnienia podatnika na przełomie roku.

Online     
  05.07.2023 -         05.07.2023

  980.00 + VAT
Podatek u źródła 2023 z uwzględnieniem najnowszych zmian. Nowe zasady poboru podatku u źródła. Koniec z odraczaniem przepisów. Reżim holdingowy. Nowa forma opodatkowania ryczałtowego w ustawie o CIT. Szczególne przypadki usług.

Online     
  13.07.2023 -         13.07.2023

  490.00 + VAT
CIT od podstaw po nowelizacji ustawy. Wybrane zagadnienia - Amortyzacja, CFC, Ceny transferowe ( podstawowe zagadnienia), ulgi podatkowe, podatek od przychodów z budynków,

Online     
  13.07.2023 -         13.07.2023

  980.00 + VAT
Specjalista ds. podatków. Rozliczenia VAT, CIT i PIT

Online     
  04.09.2023 -         17.10.2023

  2590.00 + VAT
Specjalista ds. podatków. Rozliczenia VAT, CIT i PIT - kurs weekendowy online.

Online     
  09.09.2023 -         22.10.2023

  2590.00 + VAT

 

W przypadku dodatkowych pytań, czy zainteresowania innymi terminami, lub lokalizacjami szkoleń CIT zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.