Skip to main content

Finanse publiczne - online

Celem szkoleń z finansów publicznych jest podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się rachunkowością zarządczą i controllingiem w jednostkach samorządu jak również administracji rządowej. Głównymi odbiorcami naszych szkoleń są skarbnicy, pracownicy księgowości, działów podatkowych oraz pracowników działów egzekucji. Prelegenci przybliżą mechanizmy kontroli operacji gospodarczych i finansowych, które pozwolą na pełne i rzetelne dokumentowanie i rejestrowanie wszystkich zachodzących operacji rachunkowych w jednostce. Wykładowcy to praktycy o bogatym doświadczeniu, mający aktualną wiedzę zarówno w zakresie obowiązujących jak również planowanych regulacji prawnych.

Wśród tematyki organizowanych przez BDO Academy szkoleń budżetowych znajdą Państwo min. klasyfikację budżetową, sprawozdawczość, środki trwałe oraz zasady gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzację, dochody i wydatki budżetowe, księgowanie podatku VAT oraz egzekucję administracyjną, zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasady ewidencji księgowej

Pod tymi adresami znajdą Państwo pełną ofertę :

· Szkolenia online finanse publiczne

· Zamówienia publiczne

· Postępowanie administracyjne

Szkolenia finanse publiczne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Dochody i wydatki jednostek budżetowych – ewidencja, klasyfikacja oraz sprawozdawczość budżetowa

Online     
  19.04.2024 -         19.04.2024

  520.00 + VAT
Podatek VAT w jednostkach budżetowych - wszystko co trzeba wiedzieć o rozliczeniach podatku VAT

Online     
  26.04.2024 -         26.04.2024

  540.00 + VAT
ZASADY PRAWIDŁOWEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT W ROKU 2024

Online     
  29.04.2024 -         29.04.2024

  520.00 + VAT
Egzekucja administracyjna po zmianach z dnia 25 marca 2024 roku – ujęcie praktyczne od strony wierzycieli i organów egzekucyjnych.

Online     
  30.04.2024 -         30.04.2024

  690.00 + VAT
Spis z natury jako metoda inwentaryzacji w jednostkach - zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie

Online     
  10.05.2024 -         10.05.2024

  520.00 + VAT
NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE PUBLICZNYM OD PODSTAW W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ – PODSTAWY NALICZANIA, WYMIAR NALEŻNOŚCI, PRZYPIS,ODPIS,NADPŁATA,ODSETKI,ZALEGŁOŚĆ ORAZ KWESTIA DECYZJI WYMIAROWYCH

Online     
  17.05.2024 -         17.05.2024

  520.00 + VAT
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2024

Online     
  17.05.2024 -         17.05.2024

  520.00 + VAT
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH 2024

Online     
  20.05.2024 -         20.05.2024

  520.00 + VAT
OBOWIĄZKI ORGANU PROWADZĄCEGO I DYREKCJI SZKOŁY PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKA W ZAKRESIE DECYZJI USTALAJĄCYCH OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT – WZÓR ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA, WZÓR DECYZJI, WZÓR WNIOSKU O ZALICZENIE NADPŁATY DLA RODZICÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ „Z GÓRY”

Online     
  21.05.2024 -         21.05.2024

  520.00 + VAT
Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji

Online     
  29.05.2024 -         29.05.2024

  520.00 + VAT
KURS FINANSÓW PUBLICZNYCH, RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

Online     
  05.06.2024 -         26.06.2024

  2700.00 + VAT
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE

Online     
  11.06.2024 -         11.06.2024

  530.00 + VAT
Strony 12wszystkich 13

SZKOLENIA STACJONARNE