VAT

Szkolenia VAT to obszar szkoleń, które zorientowane są wokół tematyki podatku VAT. Nasi prelegenci podczas szkoleń zwrócą szczególną uwagę na najważniejsze zmiany i aktualności w zakresie podatku od towarów i usług. Szkolenia prowadzą pracownicy BDO na co dzień  oferujący klientom różnorodne metody optymalizacji obciążeń podatkowych w ramach obowiązujących przepisów. Nasze szkolenia podatkowe obejmujące najnowsze zmiany prawne dotyczące podatku VAT w kontekście prawa Rzeczpospolitej Polskiej, jak również dyrektyw unijnych w tym zakresie, Wśród warsztatów z tematyki VAT znajdą równiez Państwo kursy certyfikowane.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnie realizowanymi szkoleniami z zakresu podatku VAT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
KSeF i e-Faktury 2023 / 2024 w sektorze finansów publicznych. Nowa schema FA(2)

Stacjonarne      Warszawa
  01.12.2023 -         01.12.2023

  720.00 + VAT
Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej – zagadnienia podatkowe i techniczne.

Stacjonarne      Gdańsk
  05.12.2023 -         05.12.2023

  720.00 + VAT
Podatki VAT, CIT 2023/2024 ze szczególnym uwzględnieniem KSeF.

Stacjonarne      Warszawa
  05.12.2023 -         06.12.2023

  1360.00 + VAT
Rewolucja w fakturowaniu uchwalona. KSeF 2023/2024. Ostateczna treść ustawy i schemy FA(2).

Stacjonarne      Warszawa
  06.12.2023 -         06.12.2023

  720.00 + VAT
Warsztaty z fakturowania – z uwzględnieniem rewolucyjnego systemu KSEF – szkolenie nie tylko dla księgowych.

Stacjonarne      Warszawa
  13.12.2023 -         14.12.2023

  1360.00 + VAT
Jak przygotować się na KSeF ? Wdrożenie KSeF w praktyce.

Stacjonarne      Kraków
  14.12.2023 -         14.12.2023

  680.00 + VAT
Rewolucja w fakturowaniu uchwalona. KSeF 2023/2024. Ostateczna treść ustawy i schemy FA(2).

Stacjonarne      Katowice
  14.12.2023 -         14.12.2023

  720.00 + VAT
Rewolucja w fakturowaniu uchwalona. KSeF 2023/2024. Ostateczna treść ustawy i schemy FA(2).

Stacjonarne      Wrocław
  15.12.2023 -         15.12.2023

  720.00 + VAT
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2023/2024. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty.

Stacjonarne      Warszawa
  19.12.2023 -         20.12.2023

  1340.00 + VAT
Ogólnopolskie Forum Podatki 2024 CIT, VAT ze szczególnym uwzględnieniem Krajowego Systemu e-Faktur.

Stacjonarne      Warszawa
  30.01.2024 -         31.01.2024

  1990.00 + VAT

Newsletter