Skip to main content

Polski Ład 3.0 - zmiany w zakresie podatku CIT od 1 stycznia 2023 roku

Podatek – CIT – zmiany na 2023 r.


Z początkiem stycznia 2023 roku obowiązuje ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw opublikowana w ( Dz. U. 2020.2180 ze zm.). Ustawa zakłada dokonanie zmian w przepisach ustawy o CIT, ustawy o PIT oraz Ordynacji podatkowej, czy ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Projekt ustawy zakładał „udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych (oraz na zasadzie analogicznego odwzorowania, także niektórych przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku dochodowym) w sposób, który uczyni je prostszymi, bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność z punktu widzenia ich stosowania i celu, jakiemu mają służyć”. Część zmian obejmujących podatek dochodowy zamieszczono w obowiązującej ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.


Wskutek nowelizacji ustawodawca zawiesił stosowanie przepisów o podatku minimalnym (ściślej zwolnienie z minimalnego podatku dochodowego) w okresie 1 roku, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022r. W wyniku kolejnej nowelizacji przedłużono zwolnienie z minimalnego podatku dochodowego do końca 2023 r.  W przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2024 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2023 r., zwolnienie podatkowe stosuje się do końca tego roku podatkowego. Nowelizacja przepisów wprowadza zmiany w konstrukcji tego podatku. Zmiany polegają w szczególności na podwyższeniu do 2%, wskaźnika rentowności i zmianie metodologii jego wyliczania poprzez wyłączenie m.in. z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i opłat z tytułu umowy leasingu; z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej oraz wzrostu wartości energii w odstępach rocznych; wartości podatku akcyzowego, podatku od sprzedaży detalicznej, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej. Podstawę opodatkowania stanowi suma kwoty odpowiadającej 1,5% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych w roku podatkowym oraz poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych limitowanych kosztów finansowania dłużnego. Nowelizacja wprowadza też uproszczony sposób ustalania podstawy opodatkowania stanowiącej kwotę 3% wartości osiągniętych przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych. Stawka podatku minimalnego wynosi 10% podstawy opodatkowania. Równocześnie wyłączono z tego podatku m.in. podatników CIT, których przychody nie przekraczają 2 mln euro.Aby dowiedzieć się więcej i dobrze przygotować się do zmian proponujemy skorzystać z oferty naszych szkoleń i konferencji w tym zakresie.

Stacjonarne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatki 2024 CIT i VAT oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury). Przegląd wybranych zagadnień.

Stacjonarne      Kołobrzeg
  24.04.2024 -         26.04.2024

  3190.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Sopot
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3190.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Białka Tatrzańska
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3390.00 + VAT
Przegląd podatkowy 2024 - VAT, CIT, KSeF. Przepisy kodeksu karno-skarbowego.

Stacjonarne      Sycylia
  09.06.2024 -         16.06.2024

  9980.00 + VAT
Podatki VAT, CIT 2024 - przegląd wybranych zagadnień i nowelizacja przepisów.

Stacjonarne      Kazimierz Dolny
  12.06.2024 -         14.06.2024

  2690.00 + VAT
Zmiany w podatku CIT i VAT 2024 oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury)

Stacjonarne      Zakopane
  26.06.2024 -         28.06.2024

  2690.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Sopot
  08.07.2024 -         10.07.2024

  3190.00 + VAT
Podatki 2024/2025 - VAT, CIT- aktualne problemy i planowane zmiany.

Stacjonarne      Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
  29.07.2024 -         31.07.2024

  3890.00 + VAT
Podatki VAT i CIT 2024/2025 - analiza aktualnych problemów i planowanych zmian na 2025 rok.

Stacjonarne      Uniejów
  05.08.2024 -         07.08.2024

  2990.00 + VAT
Podatki VAT i CIT 2024/2025 - analiza aktualnych problemów i planowanych zmian na 2025 rok.

Stacjonarne      Krynica Zdrój
  19.08.2024 -         21.08.2024

  2990.00 + VAT
XVI Forum Rachunkowości i Podatków.

Stacjonarne      Warszawa
  29.10.2024 -         30.10.2024

  2290.00 + VAT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych - aspekty podatkowe i prawne. Dyskontowanie oraz zmiany wynikające z przepisów Polskiego Ładu.

Online     
  26.04.2024 -         26.04.2024

  540.00 + VAT
Środki trwałe w budowie - ujęcie w świetle krajowego prawa bilansowego i podatkowego.

Online     
  06.05.2024 -         06.05.2024

  540.00 + VAT
Podatek u źródła krok po kroku. Praktyczne wskazówki.

Online     
  08.05.2024 -         08.05.2024

  540.00 + VAT
Fundacja Rodzinna - aspekty prawne i podatkowe oraz optymalizacja podatkowa.

Online     
  09.05.2024 -         09.05.2024

  540.00 + VAT
Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców.

Online     
  10.05.2024 -         10.05.2024

  540.00 + VAT
Koszty reklamy, reprezentacji, promocji oraz imprez firmowych na gruncie VAT, PIT i CIT oraz praktyki sądów i organów podatkowych.

Online     
  13.05.2024 -         13.05.2024

  540.00 + VAT
Środki trwałe od podstaw - ujęcie rachunkowe i podatkowe.

Online     
  13.05.2024 -         14.05.2024

  1080.00 + VAT
Przegląd podatku dochodowego od osób prawnych. Najważniejsze zagadnienia budzące wątpliwości. Najnowsze interpretacje i orzecznictwo

Online     
  15.05.2024 -         15.05.2024

  540.00 + VAT
Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 roku – ustalanie limitu pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie posiadanych decyzji o wsparciu.

Online     
  15.05.2024 -         15.05.2024

  540.00 + VAT
Schematy podatkowe – obowiązek nie tylko dla „podatkowców”. Przesłanki. Terminy. Ryzyko odpowiedzialności.

Online     
  21.05.2024 -         21.05.2024

  540.00 + VAT
Podatki w obrocie nieruchomościami.

Online     
  22.05.2024 -         22.05.2024

  540.00 + VAT
Specjalista ds. podatków. Rozliczenia VAT, CIT i PIT

Online     
  23.05.2024 -         20.06.2024

  2590.00 + VAT
Strony 12wszystkich 14
 

W przypadku dodatkowych pytań, czy zainteresowania innymi terminami, lub lokalizacjami szkoleń CIT zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.