Szkolenia z rachunkowości

Firma BDO posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu rachunkowości tak w aspekcie polskich regulacji jak i standardów międzynarodowych MSR. Naszymi wykładowcami są  pracownicy BDO – biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz dydaktycznym. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością casów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2020.11.09 - 2020.11.10Łódź
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2020.11.16 - 2020.11.17Szczecin
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2020.11.19 - 2020.11.20Wrocław
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2020.11.24 - 2020.11.25Lublin
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2020.11.24 - 2020.11.25Warszawa
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020 oraz VAT 2020/2021 – zmiany oraz aktualne problemy w VAT. 2020.11.25 - 2020.11.28Zakopane
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2020.11.26 - 2020.11.27Poznań
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2020.12.03 - 2020.12.04Kraków
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2020.12.08 - 2020.12.09Gdańsk
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2020.12.15 - 2020.12.16Katowice

 

Polecamy również szkolenia i kursy w wersji online.

 

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Transmisja online. XII Forum Rachunkowości i Podatków. Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych. Nowelizacja przepisów podatkowych 2020/2021 – wprowadzone i planowane zmiany. 2020.10.28 - 2020.10.29Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE.Klasyfikacja Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2020.10.29 - 2020.10.30Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2020.10.29 - 2020.10.30Transmisja ONLINE
Transmisja online. Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - warsztaty praktyczne. 2020.11.05 - 2020.11.06Transmisja ONLINE
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2020.11.09 - 2020.11.10Łódź
TRANSMISJA ONLINE. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw. Zagadnienia wstepne dla początkujących. 2020.11.12 - 2020.11.13Transmisja ONLINE
Transmisja online. Kompleksowo o środkach trwałych - aspekt rachunkowy i w świetle podatku dochodowego od osób prawnych 2020.11.16 - 2020.11.17Transmisja ONLINE
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2020.11.16 - 2020.11.17Szczecin
TRANSMISJA ONLINE. Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2020.11.16 - 2020.11.17Transmisja ONLINE
Transmisja online. AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH w świetle KSR nr 5 , 11, MSSF nr 16, podatku dochodowego. Środki trwałe oraz umowy leasingowe – ujęcie bilansowe, podatkowe i MSR/MSSF-y. 2020.11.16 - 2020.11.24Transmisja ONLINE
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2020.11.19 - 2020.11.20Wrocław
Transmisja online. Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów międzynarodowych (MSR i MSSF). 2020.11.20 - 2020.11.20Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Odroczony podatek dochodowy. 2020.11.23 - 2020.11.23Transmisja ONLINE
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2020.11.24 - 2020.11.25Lublin
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2020.11.24 - 2020.11.25Warszawa
Strony 12wszystkich 29

Newsletter