Szkolenia z rachunkowości

Firma BDO posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu rachunkowości tak w aspekcie polskich regulacji jak i standardów międzynarodowych MSR. Naszymi wykładowcami są  pracownicy BDO – biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz dydaktycznym. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością casów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Polecamy również szkolenia i kursy w wersji online.

 

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Przepływy pieniężne w ujęciu ex post i ex ante.Transmisja online. 2021.04.15 - 2021.04.16Transmisja ONLINE
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej 2021. Transmisja online.. 2021.04.19 - 2021.04.20Transmisja ONLINE
AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH w świetle KSR nr 5 , 11, MSSF nr 16, podatku dochodowego. Środki trwałe oraz umowy leasingowe – ujęcie bilansowe, podatkowe i międzynarodowe standardy. Zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej 2021 . Transmisja online. 2021.04.19 - 2021.04.27Transmisja ONLINE
Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji. Transmisja online. 2021.04.22 - 2021.04.23Transmisja ONLINE
Klasyfikacja Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. Transmisja online. 2021.04.22 - 2021.04.23Transmisja ONLINE
Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. Moduł A. Transmisja online. 2021.04.29 - 2021.04.30Transmisja ONLINE
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw. Zagadnienia wstępne dla początkujących. Transmisja online. 2021.04.29 - 2021.04.30Transmisja ONLINE
Sprawozdania finansowe grup kapitałowych – połączenia i konsolidacja. Transmisja online. 2021.05.06 - 2021.05.07Transmisja ONLINE
Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. Moduł B. Transmisja online. 2021.05.13 - 2021.05.14Transmisja ONLINE
Rachunek kosztów przedsiębiorstwa komunalnego. TRANSMISJA ONLINE. 2021.05.18 - 2021.05.18Transmisja ONLINE
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej 2021. Transmisja online.. 2021.05.19 - 2021.05.20Transmisja ONLINE
Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo - księgowych. Transmisja online. 2021.05.20 - 2021.05.20Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 15

Newsletter