Skip to main content

Kursy rachunkowość

Firma BDO posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu rachunkowości tak w aspekcie polskich regulacji jak i standardów międzynarodowych MSR. Naszymi wykładowcami są  pracownicy BDO – biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz dydaktycznym. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością casów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

W trosce o szeroką dostępność naszych usług oraz Państwa wygodę, uruchomiliśmy możliwość udziału w naszych szkoleniach w formule online. Jeżeli chcesz uczestniczyć w naszych kursach online potrzebny jest jedynie komputer lub inne urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Mamy nadzieję, że formuła ta pozwoli ograniczyć czas oraz koszty transportu uczestnikom mieszkającym w dalszej odległości od miejsc realizacji zajęć stacjonarnych.

Stacjonarne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Kurs rachunkowość od podstaw dla kandydatów na księgowych. Zajęcia weekendowy online (soboty i niedziele)

Online     
  14.09.2024 -         01.12.2024

  1900.00 + VAT
Kurs rachunkowość od podstaw dla kandydatów na księgowych. Zajęcia popołudniowe online (wtorki i czwartki)

Online     
  17.09.2024 -         05.12.2024

  1900.00 + VAT
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych – kurs popołudniowy online - poniedziałki, piątki

Online     
  20.09.2024 -         16.12.2024

  2400.00 + VAT
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych – zajęcia weekendowe online

Online     
  21.09.2024 -         15.12.2024

  2400.00 + VAT
Specjalista ds. podatków. Rozliczenia VAT, CIT i PIT

Online     
  23.09.2024 -         07.10.2024

  2590.00 + VAT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Środki trwałe w prawie bilansowy i podatkowym. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  390.00 + VAT
Podatek odroczony - zasady sporządzania. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  390.00 + VAT
E-LEARNING. Kurs: rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych

Webinar      Transmisja ONLINE
  1980.00 + VAT
E-LEARNING. Umowy leasingowe, wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa obrotowe - zapasy (sesja 2)

Webinar      Transmisja ONLINE
  400.00 + VAT
E-LEARNING. Sprawozdanie finansowe jednostki w przykładach - ujęcie księgowe (sesja 6)

Webinar      Transmisja ONLINE
  400.00 + VAT
E-LEARNING. Formalno - prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rzeczowe aktywa trwałe (sesja 1)

Webinar      Transmisja ONLINE
  400.00 + VAT
E-LEARNING. Ujęcie księgowe: wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, rachunek zysków i strat oraz podatek dochodowy odroczony (sesja 4 i 5)

Webinar      Transmisja ONLINE
  600.00 + VAT
E-LEARNING. Wycena i ewidencja operacji wyrażonych w walutach obcych oraz rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (sesja 3)

Webinar      Transmisja ONLINE
  400.00 + VAT
Inwentaryzacja. Zasady i techniki przeprowadzania inwentaryzacji. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  390.00 + VAT
Leasing środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  390.00 + VAT