Szkolenia z rachunkowości

Firma BDO posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu rachunkowości tak w aspekcie polskich regulacji jak i standardów międzynarodowych MSR. Naszymi wykładowcami są  pracownicy BDO – biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz dydaktycznym. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością casów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Polecamy również szkolenia i kursy w wersji online.

 

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
TRANSMISJA ONLINE. Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020. 2021.01.25 - 2021.01.26Transmisja ONLINE
Transmisja online. Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji. 2021.01.26 - 2021.01.27Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa komunalnego. 2021.01.26 - 2021.01.26Transmisja ONLINE
Transmisja online. Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - warsztaty praktyczne. 2021.01.26 - 2021.01.27Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Akcja Bilans 2020. Bilansowe zamknięcie roku. 2021.01.26 - 2021.01.26Transmisja ONLINE
Transmisja online. AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH w świetle KSR nr 5 , 11, MSSF nr 16, podatku dochodowego. Środki trwałe oraz umowy leasingowe – ujęcie bilansowe, podatkowe i MSR/MSSF-y. 2021.01.28 - 2021.02.05Transmisja ONLINE
Transmisja online. Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo - księgowych. 2021.01.28 - 2021.01.28Transmisja ONLINE
Transmisja online. Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów międzynarodowych (MSR i MSSF). 2021.01.29 - 2021.01.29Transmisja ONLINE
Transmisja online. Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. 2021.02.02 - 2021.02.03Transmisja ONLINE
Transmisja online. Sprawozdania finansowe grup kapitałowych – połączenia i konsolidacja. 2021.02.09 - 2021.02.10Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw. Zagadnienia wstepne dla początkujących. 2021.02.11 - 2021.02.12Transmisja ONLINE
Transmisja online. ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Planowane od 2021 roku zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej. 2021.02.15 - 2021.02.16Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 16

Newsletter