Skip to main content

Szkolenia bilans / Szkolenia zamknięcie roku

Szkolenia bilans / zamknięcie roku w ramach tego obszaru zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami dotyczącymi zamykania i bilansowania roku podatkowego. Szkolenia bilans kierowane są przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych. Nasi eksperci prowadzący szkolenia z zamknięcia roku podatkowego w trakcie kursów zwracają szczególną uwagę na przepisy podatkowe dotyczące VAT i podatku dochodowego, uregulowania wewnętrzne w organizacji, a także praktyczne kwestie związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych. 

Najbliższe warsztaty z tematyki bilansu oraz zamknięcia roku finansowego

Wszystkie szkolenia bilans / zamknięcie roku podatkowego są realizowane przez praktyków z wieloletnim stażem, doradców podatkowych i biegłych rewidentów. W razie dodatkowych pytań dotyczących, któregoś z naszych szkoleń bilans / zamknięcie roku zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami.

Stacjonarne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2024.

Online     
  22.10.2024 -         23.10.2024

  1080.00 + VAT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
E-LEARNING. Umowy leasingowe, wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa obrotowe - zapasy (sesja 2)

Webinar      Transmisja ONLINE
  400.00 + VAT