Skip to main content

Kursy księgowe

Kursy księgowe – zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą kursów księgowych. Są to szkolenia skierowane do praktyków zajmujących się księgowością, biegłych rewidentów i audytorów. W tym obszarze kursów oferujemy szeroki zakres kursów księgowych: od podstaw księgowości, przez bardziej zaawansowane kursy dla samodzielnych i głównych księgowych. Kursy księgowe prowadzone są przez najlepszych, doświadczonych wykładowców i ekspertów z tej dziedziny.

 

Online

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
KURS FINANSE – RACHUNKOWOŚĆ - SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

Online     
  09.09.2024 -         24.09.2024

  2700.00 + VAT
Kurs rachunkowość od podstaw dla kandydatów na księgowych. Zajęcia weekendowy online (soboty i niedziele)

Online     
  14.09.2024 -         01.12.2024

  1900.00 + VAT
Kurs rachunkowość od podstaw dla kandydatów na księgowych. Zajęcia popołudniowe online (wtorki i czwartki)

Online     
  17.09.2024 -         05.12.2024

  1900.00 + VAT
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych – kurs popołudniowy online - poniedziałki, piątki

Online     
  20.09.2024 -         16.12.2024

  2400.00 + VAT
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych – zajęcia weekendowe online

Online     
  21.09.2024 -         15.12.2024

  2400.00 + VAT
Specjalista ds. podatków. Rozliczenia VAT, CIT i PIT

Online     
  23.09.2024 -         07.10.2024

  2590.00 + VAT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Środki trwałe w prawie bilansowy i podatkowym. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  390.00 + VAT
Podatek odroczony - zasady sporządzania. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  390.00 + VAT
E-LEARNING. Kurs: rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych

Webinar      Transmisja ONLINE
  1980.00 + VAT
E-LEARNING. Umowy leasingowe, wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa obrotowe - zapasy (sesja 2)

Webinar      Transmisja ONLINE
  400.00 + VAT
E-LEARNING. Sprawozdanie finansowe jednostki w przykładach - ujęcie księgowe (sesja 6)

Webinar      Transmisja ONLINE
  400.00 + VAT
E-LEARNING. Formalno - prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rzeczowe aktywa trwałe (sesja 1)

Webinar      Transmisja ONLINE
  400.00 + VAT
E-LEARNING. Ujęcie księgowe: wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, rachunek zysków i strat oraz podatek dochodowy odroczony (sesja 4 i 5)

Webinar      Transmisja ONLINE
  600.00 + VAT
E-LEARNING. Wycena i ewidencja operacji wyrażonych w walutach obcych oraz rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (sesja 3)

Webinar      Transmisja ONLINE
  400.00 + VAT
Inwentaryzacja. Zasady i techniki przeprowadzania inwentaryzacji. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  390.00 + VAT
Leasing środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  390.00 + VAT

 

 

Realizowane przez nas kursy księgowe zakończone są zazwyczaj egzaminem dającym możliwość uzyskania certyfikatu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej potwierdzającego posiadane kwalifikacji zawodowych.

W przypadku pytań, lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kursów księgowych, którymi potencjalnie byliby Państwo zainteresowani zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami.