Skip to main content

Podatek od nieruchomości

Nadchodzi rewolucja w podatku od nieruchomości. Zmiany już na początku 2025 roku.

 

W poniedziałek, 17 czerwca, na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian dotyczących podatku od nieruchomości. Czy te zmiany przyniosą korzyści dla podatników?

Nowe definicje budowli i budynku:

Projekt wprowadza autonomiczne definicje budowli i budynku, które nie odwołują się bezpośrednio do Prawa budowlanego, choć wciąż bazują na jego przepisach. W myśl nowej definicji, budowlą będzie m.in. obiekt wymieniony w załączniku nr 4, który stanowi całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Dla wielu podatników, którzy już mieli spory z organami podatkowymi w kwestii, czy dany obiekt stanowi taką całość, może to być niekorzystna zmiana.

Całość techniczno-użytkowa:

Nowa definicja w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (u.p.o.l.) określa całość techniczno-użytkową jako zespół elementów niezbędnych do realizacji określonego celu gospodarczego, które są ze sobą powiązane w taki sposób, że żaden z nich nie może realizować tego celu samodzielnie. Brak któregokolwiek z tych elementów uniemożliwia realizację celu.

Rozszerzenie definicji budowli:

Definicja budowli obejmie również:

  • Części budowlane urządzeń, które nie stanowią części budowli w ramach całości techniczno-użytkowej,
  • Części budowlane elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych (kwestia farm fotowoltaicznych pozostaje otwarta),
  • Fundamenty pod maszyny oraz urządzenia, które są odrębne technicznie od tych maszyn i urządzeń,
  • Przyłącza do obiektu budowlanego, wykonane z użyciem wyrobów budowlanych.

Te zmiany budzą pytania, czy element budowy obiektu nie będzie już istotny.

Zmiany w definicjach i rozszerzenie zakresu budowli mogą przynieść trudności podatnikom, którzy będą musieli dokładnie analizować, czy ich obiekty spełniają nowe kryteria. Zaleca się śledzenie dalszych prac legislacyjnych i uczestnictwo w szkoleniach poświęconych tym zagadnieniom.

Zapraszamy na nasze szkolenia stacjonarne i online, które uwzględniają planowane zmiany legislacyjne dotyczące podatku od nieruchomości.

 

Stacjonarne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Nieruchomości w firmie - zakup/sprzedaż nieruchomości - część pierwsza.

Online     
  05.08.2024 -         05.08.2024

  270.00 + VAT
Nieruchomości w firmie - najem nieruchomości - część druga.

Online     
  08.08.2024 -         08.08.2024

  270.00 + VAT
Podatek od nieruchomości – stan prawny na 1 stycznia 2025 rok.

Online     
  30.09.2024 -         30.09.2024

  540.00 + VAT