Skip to main content

ESG - szkolenia stacjonarne i doradztwo

 

Szkolenia

 

Szkolenia z zakresu ESG:

 • BDO Academy oferuje rozwiązania szkoleniowe w zakresie ESG, od wstępnych po tematyczne, aby ułatwić Państwu doskonalenie funkcjonowania w obszarze ESG i pomóc w doprowadzeniu do zgodności z przepisami, zmniejszając ryzyko operacyjne i ryzyko uszczerbku na reputacji.
 • Dostarcza wiedzę i pozwala zrozumieć, czym jest ESG i kryteria dotyczące tego obszaru oraz jaki jest wpływ ESG na biznes.
 • Przekazuje informacje na temat podstaw ESG oraz wyzwań, jakie towarzyszą integracji i wdrażaniu ESG do strategii organizacji
  Organizowane są w formie otwartej stacjonarnej lub online -dostępne w z góry ustalonych terminach i w wyznaczonych lokalizacjach. Zaletą ich jest możliwość interakcji z uczestnikami z innych organizacji.
 • Oferuje szkolenia w formie zamkniętej – dedykowane dla konkretnych firm i przedsiębiorstw przy czym przekaz i sposoby prezentacji są dostosowywane w taki sposób, aby jak najlepiej pasowały do kultury i szczególnych wymagań danej firmy.

Komu dedykowane są szkolenia ESG?

 • analitykom finansowym oraz osobom zajmującym się sprawozdawczością finansową i niefinansową;
 • kontrolerom finansowym;
 • głównym księgowym;
 • dyrektorom finansowym spółek kapitałowych;
 • pracownikom działów relacji inwestorskich, CSR / zrównoważonego rozwoju;
 • pracownikom działów finansowych i inwestycyjnych;
 • osobom pracującym w pionie bankowości korporacyjnej;
 • osobom odpowiedzialnym za sprawozdawczość, controlling i zrównoważony rozwój;
 • osobom zainteresowanym tematyką danych niefinansowych.

 

Zapraszamy !

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Jak wdrożyć ESG w organizacji?

Stacjonarne      Poznań
  11.09.2024 -         11.09.2024

  1290.00 + VAT
Ryzyko ESG

Stacjonarne      Warszawa
  30.09.2024 -         30.09.2024

  1390.00 + VAT
Raportowanie ESG. Ujawnianie informacji pozafinansowych zgodnie z Dyrektywą CSRD i Standardem ESRS. Szkolenie z elementami pracy warsztatowej

Stacjonarne      Wrocław
  18.10.2024 -         18.10.2024

  1290.00 + VAT
Zrównoważona działalność gospodarcza w kontekście wymogów Taksonomii UE oraz Dyrektywy CSRD

Stacjonarne      Wrocław
  08.11.2024 -         08.11.2024

  1290.00 + VAT
 

Przygotowanie Raportu ESG zgodnie z Dyrektywami Unijnymi i Regulacjami Prawnymi

W obliczu rosnącego znaczenia odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, jak również wprowadzenia nowej obowiązującej od stycznia dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), zrozumienie i implementacja koncepcji ESG stają się kluczowe dla każdej organizacji. Również standardy ESRS ściśle związane z CSRD stawiają przed firmami ogromne wyzwania związane z obowiązkowym raportowaniem danych niefinansowych w sposób przejrzysty i zgodny z międzynarodowymi standardami.

 

Warto w swojej organizacji wdrożyć strategię opartą na aspektach ESG, zwłaszcza że banki, inwestorzy oraz klienci bardzo mocno zwracają uwagę na realizowane działania firm w tym zakresie.

 

W związku z tym, chcemy zaoferować Państwu nasze usługi, które obejmują:

 

Etap 1: Wstępna Analiza Przedsiębiorstwa - Badanie Istotności

Na tym etapie przeprowadzamy szczegółową analizę przedsiębiorstwa w celu zidentyfikowania kluczowych kwestii ESG istotnych zarówno dla samej organizacji, jak i jej interesariuszy.

Nasze działania obejmują:

 • Identyfikację czynników ESG wpływających na działalność przedsiębiorstwa.
 • Analizę istniejących procesów i praktyk związanych z ESG.
 • Określenie wymagań prawnych i regulacyjnych dotyczących raportowania.  

 

Etap 2: Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju

Na tym etapie wspólnie z klientem opracowujemy spersonalizowaną strategię zrównoważonego rozwoju, uwzględniając cele, wartości i priorytety firmy.

Nasze działania obejmują:

 • Definiowanie celów i wskaźników zrównoważonego rozwoju.
 • Tworzenie planu działania obejmującego inwestycje i inicjatywy związane z ESG.
 • Opracowanie mechanizmów monitorowania i zarządzania postępem w realizacji strategii.

 

Etap 3: Wsparcie we Wdrażaniu Strategii - Zbieranie Danych, Analiza, Agregacja

Nasi eksperci wspomagają przedsiębiorstwo w implementacji strategii ESG. Pomagamy w zbieraniu, analizie i agregacji danych dotyczących działań ESG.

Nasze działania obejmują:

 • Opracowanie systemów raportowania i monitorowania postępów w realizacji strategii.
 • Wspieranie w gromadzeniu danych z różnych źródeł, w tym od dostawców, pracowników i klientów.
 • Analizę danych ESG pod kątem ich spójności i zgodności z regulacjami.

 

Etap 4: Przygotowanie Raportu Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności (CSR)

Na ostatnim etapie przygotowujemy pełen raport zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, spełniający wymogi dyrektyw unijnych i przepisów prawnych.

Nasze działania obejmują:

 • Opracowanie raportu zgodnie z wytycznymi ESG i CSR.
 • Prezentację wyników działań ESG i osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Uwzględnienie informacji o celach, postępach, wyzwaniach i planach na przyszłość.  

 

 

Nasza usługa doradcza zapewnia przedsiębiorstwom kompleksowe i skonsolidowane podejście do raportowania danych niefinansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomagając jednocześnie zbudować pozytywny wizerunek i zaufanie wśród interesariuszy. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w powyższym zakresie zapraszamy do kontaktu, chętnie przygotujemy ofertę.
  

 

Kontakt:

Martyna Potyńska
Key Account Manager
Tel.: +48 22 543 17 91
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W BDO zdajemy sobie sprawę z rosnącego imperatywu biznesowego związanego ze zrównoważonym rozwojem i kwestiami ESG. Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest głęboko zakorzenione w naszej organizacji WHY - People Helping People - i rozumiemy, jak ważne jest spełnianie oczekiwań wszystkich naszych interesariuszy: klientów, naszych pracowników, inwestorów, organów regulacyjnych i społeczności, w których prowadzimy działalność. Każde podejmowane przez nas działanie ma na celu inspirowanie, edukowanie i przewodzenie niepowstrzymanemu ruchowi na rzecz zrównoważonych praktyk biznesowych na naszych rynkach i w naszej organizacji.


 
Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju ma na celu tworzenie i pielęgnowanie długoterminowych korzyści poprzez poruszanie się w złożoności naszego ewoluującego świata. Obejmuje ono zrozumienie i uwzględnienie istotnych zagrożeń, zapewnienie różnorodności, ochronę środowiska i skuteczne reagowanie na zapotrzebowanie na przejrzystość i odpowiedzialność w kwestiach środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG). W ten sposób możemy rozpoznawać zagrożenia, łagodzić ryzyko i wykorzystywać możliwości rozwoju, zarówno dla BDO, jak i naszych cenionych klientów.


 
Nasza praca dla klientów koncentruje się na aktywowaniu podróży organizacji w kierunku zrównoważonego rozwoju; dostarczaniu pomocnych wskazówek, narzędzi i informacji na szereg kluczowych tematów ESG; oraz oferowaniu szeregu usług, które pomogą organizacjom przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości.


 
Nasze zaangażowanie w Net-Zero
 


Jako członek Net-Zero Financial Service Providers Alliance (NZFSPA), BDO ma do odegrania rolę w walce ze zmianami klimatycznymi. Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. lub wcześniej, dostosowując się do celów porozumienia paryskiego. Dzięki naszemu globalnemu programowi zerowej emisji wszystkie firmy BDO będą przestrzegać znormalizowanej metodologii spójnego obliczania emisji bazowych, ustalania celów zerowej emisji i raportowania naszych postępów. Pozwoli to na przejrzystość, odpowiedzialność i zmniejszenie naszego wspólnego wpływu na środowisko jako organizacji globalnej.
 


Aby zapoznać się z naszym globalnym programem zrównoważonego rozwoju, odwiedź stronę: Sustainability at BDO