Skip to main content

Ślad węglowy

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych, wytwarzanych bezpośrednio lub pośrednio przez firmę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest rodzajem śladu ekologicznego.

Coraz częściej przedsiębiorcy na całym świecie – także w Polsce – decydują się na obliczanie śladu węglowego. Głównym powodem są wymagania rynku. Przedsiębiorcy, współpracując z firmami międzynarodowymi są wręcz zobligowani do obliczania śladu węglowego dla swojej działalności bądź produktów. W Polce firmy dowiadują się o istnieniu tego wskaźnika od swoich zachodnich kontrahentów, którzy wysyłają zapytania ofertowe, zawierające pytanie o ślad węglowy produktu. Polska spółka, chcąc wziąć udział w przetargu, musi zatem policzyć wartość śladu węglowego dla konkretnego produktu.

Ślad węglowy organizacji obejmuje emisje spowodowane przez wszystkie jej działania, wliczając w to zużycie energii przez wykorzystywane przez nią budynki i środki transportu. Ślad węglowy produktu obejmuje emisje spowodowane wydobyciem surowców, z których został wytworzony, produkcją, użytkowaniem oraz składowaniem bądź recyklingiem po zużyciu.

Na naszych szkoleniach:

 • Poznasz wytyczne ESRS (European Sustainability Reporting Standards) – wynikające z dyrektywy CSRD w zakresie ujawniania informacji dotyczących zmian klimatycznych
 • Nauczysz się przygotowywać raport zgodny z GHG Protocol oraz ESRS
 • Dowiesz się jakie są związane z nim regulacje prawne
 • Poznasz szanse i zagrożenia dla firmy związane z tematem śladu węglowego
 • Dowiesz się co jest wymagane w raporcie zgodnym z GHG Protocol
 • Dowiesz się gdzie szukać źródeł wskaźników emisyjności
 • Dowiesz się z jakich danych źródłowych należy korzystać
 • Poznasz różnice pomiędzy zakresami i ich kategoriami, co jest bardzo istotne przy raportowaniu śladu węglowego
 • Zapoznasz się z działaniami redukcji śladu węglowego
 • Dowiesz się co jest, a co nie jest działaniem offsetowym
 • Zdobędziesz unikalne i poszukiwane na rynku pracy kompetencje

Zobacz najbliższe szkolenia:

Stacjonarne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Ślad węglowy

Online     
  30.07.2024 -         30.07.2024

  850.00 + VAT