Skip to main content

Szkolenia dla sygnalistów

 

Ustawa o ochronie sygnalistów.

Projektowana ustawa o ochronie sygnalistów ma wdrożyć do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Termin jej implementacji upłynął 17 grudnia 2021 r. 

Ochroną zostaną objęte osoby pracujące w sektorze prywatnym lub publicznym, które dokonają zgłoszenia lub ujawnienia informacji albo uzasadnionych podejrzeń naruszenia prawa, czyli tzw. sygnaliści.


Dotyczy to osób, które zgłaszają naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby. Może to być więc m.in. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, kontrakt menedżerski, wolontariat, staż, praktyka czy służba wojskowa.

W związku z dokonaniem zgłoszenia przez sygnalistę, nie będzie go można pociągnąć do odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub np. odpowiedzialności za szkodę dotyczącą naruszenia praw innych osób. 

Aby uzyskać status sygnalisty, konieczne będzie dokonanie zgłoszenia z wykorzystaniem odpowiedniego kanału zgłoszeń, bądź zachowanie zasad ujawnienia publicznego.
W każdym przypadku wymagane będzie dopełnienie warunków dotyczących rzetelności postępowania sygnalisty oraz wiarygodności zgłaszanych lub ujawnianych przez niego informacji.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Natomiast przepisy dotyczące zgłoszeń zewnętrznych zaczną obowiązywać po sześciu miesiącach od ogłoszenia.

Teraz projekt trafił do Sejmu i przechodzi ścieżkę legislacyjną.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleń i doradztwa w zakresie sygnalistów !

 

Stacjonarne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Ochrona sygnalistów po zmianach 2024

Stacjonarne      Katowice
  12.06.2024 -         12.06.2024

  680.00 + VAT
Polska ustawa o ochronie sygnalistów - najnowsze zmiany

Stacjonarne      Poznań
  18.06.2024 -         18.06.2024

  720.00 + VAT
Polska ustawa o ochronie sygnalistów - najnowsze zmiany

Stacjonarne      Gdańsk
  21.06.2024 -         21.06.2024

  680.00 + VAT
Ochrona sygnalistów po zmianach 2024

Stacjonarne      Gliwice
  26.06.2024 -         26.06.2024

  680.00 + VAT
Polska ustawa o ochronie sygnalistów - najnowsze zmiany

Stacjonarne      Warszawa
  09.07.2024 -         09.07.2024

  720.00 + VAT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Sygnaliści - projektu ustawy o sygnalistach. Jak przygotować się do wdrożenia nowych przepisów ?

Online     
  20.06.2024 -         20.06.2024

  490.00 + VAT
Polska ustawa o ochronie sygnalistów - najnowsze zmiany

Online     
  09.07.2024 -         09.07.2024

  490.00 + VAT

 

Proponujemy Państwu wykonanie usługi w zakresie wdrożenia procedur dotyczących sygnalistów. 

 

Usługa zawiera:

1. Wykonanie audytu wstępnego w zakresie systemu zgłaszania nieprawidłowości wraz z analizą obowiązujących już w podmiocie przepisów i procedur. 

2. Wybór odpowiednich kanałów zgłaszania nieprawidłowości właściwie zabezpieczonych i odpornych na wyciek danych, które zapewnią anonimowe i poufne raportowanie nieprawidłowości. 

3. Identyfikacja występujących w podmiocie ryzyk i obszarów, które mogą stanowić podstawę do zgłaszania nieprawidłowości. 

4. Opracowanie niezbędnej dla podmiotu dokumentacji czyli procedur zgłaszania oraz procedowania zgłoszeń o nieprawidłowościach wraz z wzorami dokumentów w tym zakresie. 

5. Przeprowadzenie 1 szkolenia dla pracowników .

 

Celem dokonania wyceny zapraszamy do kontaktu:

Martyna Potyńska
Key Account Manager
Tel.: +48 22 543 17 91
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.