Szkolenia środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Szkolenia organizowane w ramach tematyki środków trwałych obejmuja zagadnienia ewidencji, wyceny, amortyzacji, remontów, ulepszenia, konserwacji oraz umorzenia majątku trwałego. Celem naszych warsztatów jest zapoznanie uczestników z m. in. nowymi zasadami klasyfikacji środków trwałych,  zasadami  ustalania wartości początkowej, stawkami amortyzacji, ulgami na działalność badawczo rozwojową, regulacjami prawnymi dotyczącymi majątku trwałego. Poruszane zagadnienia obejmują aspekty podatkowe i bilansowe majątku trwałego w tym zagdnienia związane z PIT, CIT, VAT, ustawą o rachunkowości i Klasyfikacją Środków Trwałych. Nasi prelegenci poprowadzą warsztaty uwzgledniając nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 Środki Trwałe. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy.

Majątek trwały, Środki Trwałe, Wartości Niematerialne i Prawne najbliższe szkolenia

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
REMONTY I INWESTYCJE DROGOWE W RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ ZARZĄDÓW DRÓG – droga jako środek trwały. 2021.04.16 - 2021.04.16Transmisja ONLINE
AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH w świetle KSR nr 5 , 11, MSSF nr 16, podatku dochodowego. Środki trwałe oraz umowy leasingowe – ujęcie bilansowe, podatkowe i międzynarodowe standardy. Zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej 2021 . Transmisja online. 2021.04.19 - 2021.04.27Transmisja ONLINE
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej 2021. Transmisja online.. 2021.04.19 - 2021.04.20Transmisja ONLINE
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I POZABUDŻETOWYCH 2021.04.21 - 2021.04.21Transmisja ONLINE
Klasyfikacja Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. Transmisja online. 2021.04.22 - 2021.04.23Transmisja ONLINE
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw. Zagadnienia wstępne dla początkujących. Transmisja online. 2021.04.29 - 2021.04.30Transmisja ONLINE
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – ujęcie podatkowe po zmianach w 2021 roku. Transmisja online. 2021.05.11 - 2021.05.11Transmisja ONLINE
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej 2021. Transmisja online.. 2021.05.19 - 2021.05.20Transmisja ONLINE
Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo - księgowych. Transmisja online. 2021.05.20 - 2021.05.20Transmisja ONLINE
Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów międzynarodowych (MSR i MSSF. Transmisja online.). 2021.05.21 - 2021.05.21Transmisja ONLINE
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw. Zagadnienia wstępne dla początkujących. Transmisja online. 2021.05.27 - 2021.05.28Transmisja ONLINE

Newsletter