Szkolenia środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Szkolenia organizowane w ramach tematyki środków trwałych obejmuja zagadnienia ewidencji, wyceny, amortyzacji, remontów, ulepszenia, konserwacji oraz umorzenia majątku trwałego. Celem naszych warsztatów jest zapoznanie uczestników z m. in. nowymi zasadami klasyfikacji środków trwałych,  zasadami  ustalania wartości początkowej, stawkami amortyzacji, ulgami na działalność badawczo rozwojową, regulacjami prawnymi dotyczącymi majątku trwałego. Poruszane zagadnienia obejmują aspekty podatkowe i bilansowe majątku trwałego w tym zagdnienia związane z PIT, CIT, VAT, ustawą o rachunkowości i Klasyfikacją Środków Trwałych. Nasi prelegenci poprowadzą warsztaty uwzgledniając nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 Środki Trwałe. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy.

Majątek trwały, Środki Trwałe, Wartości Niematerialne i Prawne najbliższe szkolenia

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym 2021.02.03 - 2021.02.03Transmisja ONLINE
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – ujęcie podatkowe po zmianach w 2021 roku. Transmisja online. 2021.02.11 - 2021.02.11Transmisja ONLINE
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw. Zagadnienia wstępne dla początkujących. Transmisja online. 2021.02.11 - 2021.02.12Transmisja ONLINE
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Planowane od 2021 roku zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej. Transmisja online.. 2021.02.15 - 2021.02.16Transmisja ONLINE
Środki trwałe od podstaw. Transmisja online. 2021.02.22 - 2021.02.23Transmisja ONLINE
POLTYKA RACHUNKOWOŚCI INWESTYCJI I ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA ROK 2021 2021.02.22 - 2021.02.22Transmisja ONLINE
Klasyfikacja Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. Transmisja online. 2021.02.25 - 2021.02.26Transmisja ONLINE
POLTYKA RACHUNKOWOŚCI INWESTYCJI I ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA ROK 2021 W INSTYTUCJACH KULTURY 2021.03.15 - 2021.03.15Transmisja ONLINE

Newsletter