Szkolenia środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Szkolenia organizowane w ramach tematyki środków trwałych obejmuja zagadnienia ewidencji, wyceny, amortyzacji, remontów, ulepszenia, konserwacji oraz umorzenia majątku trwałego. Celem naszych warsztatów jest zapoznanie uczestników z m. in. nowymi zasadami klasyfikacji środków trwałych,  zasadami  ustalania wartości początkowej, stawkami amortyzacji, ulgami na działalność badawczo rozwojową, regulacjami prawnymi dotyczącymi majątku trwałego. Poruszane zagadnienia obejmują aspekty podatkowe i bilansowe majątku trwałego w tym zagdnienia związane z PIT, CIT, VAT, ustawą o rachunkowości i Klasyfikacją Środków Trwałych. Nasi prelegenci poprowadzą warsztaty uwzgledniając nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 Środki Trwałe. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy.

Majątek trwały, Środki Trwałe, Wartości Niematerialne i Prawne najbliższe szkolenia

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Klasyfikacja Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. 2022.01.31 - 2022.02.01Transmisja ONLINE
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym 2022.02.11 - 2022.02.11Transmisja ONLINE
AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ŚWIETLE NOWEGO KSR NR 11, ZNOWELIZOWANEGO KSR NR 5, NOWEGO MSSF NR 16 ORAZ WPROWADZONYCH OD 2022 ROKU ZMIAN W RAMACH POLSKIEGO ŁADU 2022.02.17 - 2022.02.24Transmisja ONLINE
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany wprowadzone od 2022 roku w ramach Polskiego Ładu. 2022.02.17 - 2022.02.18Transmisja ONLINE
Rzeczowe aktywa trwałe oraz umowy leasingowe według międzynarodowych standardów rachunkowości. 2022.02.24 - 2022.02.24Transmisja ONLINE
TYPOWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE FINANSOWANIA, KSIĘGOWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE 2022.02.24 - 2022.02.24Transmisja ONLINE

Newsletter