Szkolenia środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - online

Szkolenia organizowane w ramach tematyki środków trwałych obejmuja zagadnienia ewidencji, wyceny, amortyzacji, remontów, ulepszenia, konserwacji oraz umorzenia majątku trwałego. Celem naszych warsztatów jest zapoznanie uczestników z m. in. nowymi zasadami klasyfikacji środków trwałych,  zasadami  ustalania wartości początkowej, stawkami amortyzacji, ulgami na działalność badawczo rozwojową, regulacjami prawnymi dotyczącymi majątku trwałego. Poruszane zagadnienia obejmują aspekty podatkowe i bilansowe majątku trwałego w tym zagdnienia związane z PIT, CIT, VAT, ustawą o rachunkowości i Klasyfikacją Środków Trwałych. Nasi prelegenci poprowadzą warsztaty uwzgledniając nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 Środki Trwałe. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy.

Majątek trwały, Środki Trwałe, Wartości Niematerialne i Prawne najbliższe szkolenia

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
Środki trwałe od podstaw. Ewidencja księgowa zdarzeń gospodarczych dotyczących środków trwałych w przykładach.

Online     
  19.09.2023 -         26.09.2023

  1470.00 + VAT
Ewidencja księgowa zdarzeń gospodarczych dotyczących środków trwałych w przykładach.

Online     
  26.09.2023 -         26.09.2023

  490.00 + VAT
Środki trwałe w budowie - ujęcie w świetle krajowego prawa bilansowego i podatkowego.

Online     
  27.09.2023 -         27.09.2023

  540.00 + VAT
INWENTARYZACJA ROCZNA – zasady przeprowadzania oraz rozliczania stwierdzonych różnic.

Online     
  27.09.2023 -         27.09.2023

  540.00 + VAT
Środki trwałe dla początkujących - od nabycia lub budowy, poprzez użytkowanie, ulepszenie aż po likwidację. Z uwzględnieniem regulacji podatku dochodowego CIT

Online     
  03.10.2023 -         04.10.2023

  980.00 + VAT
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Online     
  06.10.2023 -         06.10.2023

  490.00 + VAT
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany wprowadzone w 2022/2023 roku.

Online     
  09.10.2023 -         10.10.2023

  1080.00 + VAT
DROGA JAKO ŚRODEK TRWAŁY - BUDOWA DROGI, PRZEBUDOWA DROGI, REMONT DROGI, UTRZYMANIE DROGI

Online     
  10.10.2023 -         10.10.2023

  490.00 + VAT
ZASADY TWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – ULEPSZENIA A REMONTY, KONSERWACJE, PRZEGLĄDY

Online     
  16.10.2023 -         16.10.2023

  490.00 + VAT

SZKOLENIA STACJONARNE