Skip to main content

Szkolenia Intrastat

Szkolenia Intrastat umożliwiają zapoznanie się z przepisami celnymi i podatkowymi w celu wykorzystania ich do prawidłowego stosowania zasad obrotu towarowego z zagranicą. Szkolenia z zakresu Intrastat pomogą we właściwym sporzadzeniu deklarcji, omawiana będzie charakterystyka samego systemu, zakres informacji objętych deklaracją INTRASTAT oraz w szczególności rodzaje działań objętych obowiązkiem zgłoszenia. Wybrane szkolenia z tej tematyki to również omówienie zasad rozliczenia na gruncie podatku VAT unijnych transakcji towarowych (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), a z drugiej omówienie zasad działania, charakterystyki systemu i zakresu działań objętych deklaracją INTRASTAT.

Najbliższe szkolenia Intrastat:

Stacjonarne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
VAT dla początkujących. Jak działa podatek VAT? Faktury. Kasy rejestrujące. Podstawa opodatkowania i stawki podatku.

Online     
  05.08.2024 -         05.08.2024

  540.00 + VAT
VAT w obrocie międzynarodowym i wystawianie e-faktur w transakcjach międzynarodowych.

Online     
  27.08.2024 -         27.08.2024

  540.00 + VAT
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2024 r. - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, najnowsze zmiany, KSeF a sprzedaż zagraniczna

Online     
  28.08.2024 -         28.08.2024

  540.00 + VAT
System INTRASTAT w 2024 roku: zmiany w instrukcji zgłoszeń (wersja 1.18 z dnia 12 lutego 2024 r.), progi statystyczne na 2024 rok, rozporządzenie Ministra Finansów z 25 listopada 2021 r. dotyczące zgłoszeń INTRASTAT, odprawy celne z Wielką Brytanią, dokumentowanie pochodzenia towarów w systemie REX, Nomenklatura Scalona (CN) i Taryfa Celna, oraz formuły INCOTERMS® 2020.

Online     
  30.08.2024 -         30.08.2024

  540.00 + VAT
Rozliczenie podatku VAT z tytułu sprzedaży online. Pakiet e-commerce

Online     
  05.09.2024 -         05.09.2024

  590.00 + VAT
Wpływ podatku VAT na sektor produkcyjny.

Online     
  09.09.2024 -         09.09.2024

  540.00 + VAT
VAT dla początkujących. Jak działa podatek VAT? Faktury. Kasy rejestrujące. Podstawa opodatkowania i stawki podatku.

Online     
  23.09.2024 -         23.09.2024

  540.00 + VAT
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2024. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty.

Online     
  24.09.2024 -         25.09.2024

  1080.00 + VAT
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2024 roku - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, najnowsze zmiany, KSeF a sprzedaż zagraniczna.

Online     
  21.10.2024 -         21.10.2024

  540.00 + VAT