VAT w obrocie międzynarodowym

Szkolenia BDO to również warsztaty z tematyki VAT w obrocie międzynarodowym. Zakresem obejmujace pojęcia WDT, WNT, Eksportu i Importu towarów oraz usług

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2020 - zmiany od 1 kwietnia oraz od 1 lipca 2020 roku. 2020.04.28 - 2020.04.28 Katowice
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2020 - zmiany od 1 kwietnia oraz od 1 lipca 2020 roku. 2020.04.29 - 2020.04.29 Warszawa
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym – WDT, WNT, eksport/import towarów i usług oraz zmiany w dokumentowaniu WDT. Zmiany od 1 kwietnia oraz od 1 lipca 2020. 2020.04.30 - 2020.04.30 Szczecin

Newsletter