Szkolenia Lean

Na zamówienie organizujemy szkolenia i warsztaty Lean Management w formie zamkniętej.
Warsztaty pomogą zdefiniować najważniejsze problemy i przygotować program zmian w wybranych obszarach przedsiębiorstwa. Zalety wdrożenia lean w organizacji to przede wszystkim ograniczenie kosztów związanych z prowadzoną działalnością, a tym samym usprawnieniem procesów poprzez np. wzrost wydajności, optymalne wykorzystanie maszyn czy zmniejszenie zapasów i powierzchni potrzebnej do magazynowania. Lean to również stworzenie w firmie odpowiedniej atmosfery i kultury pracy sprzyjającej wspólnemu dążeniu do szukania coraz lepszych rozwiązań (kaizen).

 

Przykładowa tematyka szkoleń:

  • Podstawy Lean Management
  • Focused Improvement – ciągłe doskonalenie
  • SMED “Single Minute Exchange of Die”
  • TQM – Total Quality Management – kompleksowe zarządzanie jakością
  • TPM – Total Productive Maintenance – Produktywne utrzymanie maszyn i urządzeń
  • TWI –Training Within Industry
  • TFM – Total Flow Management – zarządzanie logistyką
  • 5S – skuteczna organizacja miejsca pracy
  • VSM – (Value Stream mapping) Mapowanie Strumienia Wartości

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie przygotujemy dla Państwa ofertę.

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
Wprowadzenie do Lean Manufacturing. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  21.11.2023 -         21.11.2037

  200.00 + VAT