Skip to main content

Szkolenia online KSEF - Faktura ustrukturyzowana i Krajowy System e-Faktur

Szkolenia KSEF (Krajowy System e-Faktur), efaktura

Oferujemy wysokiej jakości szkolenia KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur), oraz szkolenie z efaktury, które zapewniają kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu elektronicznej faktury. Nasza oferta obejmuje usługi szkoleniowe i doradcze skierowane do przedsiębiorców podlegających opodatkowaniu VAT. Szkolenia te są dostępne zarówno dla firm, jak i dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kulturalnych czy fundacji.

Podczas szkolenia KSeF oraz szkolenia z efaktury skupiamy się na zapewnieniu najwyższej jakości merytorycznej i praktycznej wiedzy. Przygotowaliśmy specjalny program, który został opracowany z myślą o indywidualnych potrzebach naszych klientów.

Dzięki naszym szkoleniom z KSeF będziesz mógł w pełni zrozumieć i skutecznie wykorzystać nowe możliwości, jakie stwarza ten system. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą Ci wdrożyć efektywnie e-fakturę w Twojej organizacji, dostosować ją do Twoich potrzeb i zapewnią przygotowanie merytoryczne dotyczące Krajowego Systemu e-Fakturna każdym etapie procesu.

Minister finansów ogłosił, że obligatoryjny KSeF nie wejdzie w życie w planowanym terminie tj. 1 lipca 2024 r. z uwagi na wykryte krytyczne błędy systemu. Planowane są zmiany legislacyjne w tym względzie. Według założeń nowy termin wejścia w życie zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja. Podatnicy nie uciekną jednak przed obligatoryjnym KSeF, a zyskali jedynie trochę więcej czasu na przygotowanie i wdrożenie. Co do zasady możemy się spodziewać, że również model systemu nie zmieni się znacząco od pierwotnie zaproponowanego. Zatem warto już teraz rozpocząć przygotowania, których kluczowym elementem jest poszerzenie wiedzy w tym obszarze. 

 

Szkolenia

Zapraszamy na szkolenia organiowane przez BDO Academy.

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Akademia Fakturowania - faktury elektroniczne, uproszczone, zaliczkowe, korygujące w tym KSEF z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Online     
  27.06.2024 -         28.06.2024

  1080.00 + VAT
Podatek od towarów i usług (VAT) 2024. Warsztaty praktyczne.

Online     
  27.06.2024 -         27.06.2024

  540.00 + VAT
Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej w JSFP. Najważniejsze regulacje i etapy wdrożenia – zagadnienia podatkowe i techniczne. Podczas szkolenia bazujemy na najnowszym stanie prawnym w tym aktualnym brzmieniu projektów rozporządzeń.

Online     
  11.07.2024 -         11.07.2024

  590.00 + VAT
Podatek VAT w jednostkach budżetowych - wszystko co trzeba wiedzieć o rozliczeniach podatku VAT

Online     
  15.07.2024 -         15.07.2024

  540.00 + VAT
Podatek VAT - zagadnienia praktyczne, najnowsze interpretacje i orzecznictwo oraz jakie zmiany zostaną wprowadzone w KSeF?

Online     
  26.07.2024 -         26.07.2024

  540.00 + VAT
Akademia Fakturowania - faktury elektroniczne, uproszczone, zaliczkowe, korygujące w tym KSEF z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Online     
  29.07.2024 -         30.07.2024

  1080.00 + VAT
Faktury 2024 - podstawy prawne wystawiania faktur. Faktury elektroniczne, uproszczone, zaliczkowe, korygujące. Obowiązek podatkowy a terminy wystawiania faktur, refaktury. Odliczenie podatku VAT na podstawie faktur z uwzględnieniem zmian wynikających ze SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2

Online     
  29.07.2024 -         29.07.2024

  540.00 + VAT
Warsztaty z fakturowania – szkolenie nie tylko dla księgowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz najnowszych zmian w ustawie o VAT.

Online     
  31.07.2024 -         01.08.2024

  1080.00 + VAT
Faktura dla praktyków. Jak uniknąć błędów podczas fakturowania? Zagadnienia związane z fakturowaniem z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Online     
  07.08.2024 -         07.08.2024

  540.00 + VAT
Podatek VAT - zagadnienia praktyczne, najnowsze interpretacje i orzecznictwo oraz jakie zmiany zostaną wprowadzone w KSeF?

Online     
  21.08.2024 -         21.08.2024

  540.00 + VAT
 

szkolenia stacjonarne

Podstawowe założenia:

 • 9 maja 2023 - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).
 • 28 lip 2023 — Sejm odrzucił poprawki Senatu i skierował ustawę do Prezydenta.
 • 7 sierpnia – Ustawa została podpisana przez Prezydenta.
 • 1 lipca 2024 roku większość polskich podatników będzie zobowiązana do wystawiania obowiązkowych e-Faktur ustrukturyzowanych (wyjątki przewidziane w ustawie to sytuacje marginalne w obrocie gospodarczym).
 • Przełom kwiecień/maj 2024 – ogłoszony zostanie nowy termin wejścia w życie KSEF

Działania, które muszą zostać podjęte przez podatników:

 • Dostosowanie systemów finansowo – księgowych do możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych – oznacza to konieczność połączenia systemów finansowo – księgowych KSeF poprzez protokół wymiany danych API (działania podejmowane przez dostawców oprogramowania).
 • Wdrożenie struktury JPK – FA – działanie to wymaga wsparcia merytorycznego – prosta implementacja wzoru faktury w programie spowoduje, ze osoba wystawiająca fakturę może być zmuszona do uzupełniania kilkuset(!) pół. Proces ten można znacznie ograniczyć w przypadku przemyślanej implementacji wzorca faktur. 
 • Uwierzytelnienie pracowników i podmiotów trzecich, którzy będą uprawnieni do wystawiania i odbierania faktur w imieniu podatnika.
 • Szkolenie pracowników odpowiedzialnych za wystawianie i odbieranie faktur – szkolenie to ma na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do obsługi procesu fakturowania w firmie.

W związku z planowanym procesem proponujemy Państwu 3-etapową pomoc w wdrożeniu faktury ustrukturyzowanej. Każdy z etapów może być realizowany niezależnie i możliwe jest wykonanie tylko 1 etapu.

1. SZKOLENIE/KONSULTACJE WEWNĘTRZNE DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WDROŻENIE FAKTURY WSYTRUKTURYZOWANEJ

Celem spotkania jest przedstawienie w osobom odpowiedzialnym za wdrożenie faktury ustrukturyzowanej zasad działania FSeF i  konstrukcji schemy JPK-FA. Celem konsultacji jest wypracowanie praktycznych rozwiązań, które mają na celu ułatwienie wdrożenia KSeF, a w szczególności:

 • określenie czy i w jakim zakresie konieczna jest zmiana sposobu obiegu dokumentów (sposób opisu faktury, archiwizacja faktur);
 • określenie w jaki sposób wzór faktury oparty o schemę JPK – FA powinien być implementowany (jakie pola mogą być predefiniowane, z których pół fakultatywnych trzeba, a z których warto skorzystać w zależności od branży oraz zasada dokumentowania transakcji przyjętych w firmie);
 • określenie zakresu osób uprawnionych do korzystania z KSeF w imieniu podatnika;
  wypracowanie rozwiązań, które maja ułatwić rozwiązanie sytuacji problemowych – obrót międzynarodowy, samo-fakturowanie, faktury do paragonów, faktury uproszczone, faktury na rzecz osób fizycznych, transakcje z podmiotami zwolnionymi z VAT (w zależności od potrzeb Podatnika);
 • wskazania zapisów, które powinny być zawarte w umowach i regulaminach, w celu ochrony prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zawieranych transakcji;
 • omówienie innych zmian w podatku Vat powiązanych z KSeF.

Przygotowanie: Przed szkolenie zostanie do Państwa przesłana ankieta, której celem jest dostosowanie spotkania do Państwa potrzeb, jednocześnie w przypadku wątpliwości możliwa będzie konsultacja telefoniczna z doradcą podatkowym prowadzącym szkolenie.

Czas trwania: ok. 7 godzin.

2. DORADZTWO NA ETAPIE WDROŻENIA

Zyskują Państwo możliwość konsultacji telefonicznych i mailowych z doradcą podatkowym na etapie wdrożenia faktury ustrukturyzowanej. Doradca może pomagać w kontaktach z firmą wdrażająca oprogramowanie, udzielać odpowiedzi na bieżące pytania itp.
 
Stawka godzinowa. Możliwość udzielenia rabatu w przypadku umowy ryczałtowej podpisanej na okres co najmniej 3 miesięcy. 

3. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

Szkolenie pracowników odpowiedzialnych za wystawianie i odbieranie faktur – szkolenie to ma na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do obsługi procesu fakturowania w firmie.  Skierowane jest do pracowników wszystkich działów, którzy (zgodnie z rozwiązaniami wypracowanymi na wcześniejszych etapach wdrożenia) będą obowiązani do wystawiania i/lub odbierania faktur. Omawiamy tu konkretne rozwiązania przyjęte przez podatnika, pracujemy na implementowanym wcześniej wzorze faktury. Pracownicy otrzymują również informacje o zakresie ich odpowiedzialności za błędy w procesie fakturowania.

  

artykułksef baner