Szkolenia online - bilans / zamknięcie roku

Szkolenia bilans / zamknięcie roku w ramach tego obszaru zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami dotyczącymi zamykania i bilansowania roku podatkowego. Szkolenia bilans kierowane są przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych. Nasi eksperci prowadzący szkolenia z zamknięcia roku podatkowego w trakcie kursów zwracają szczególną uwagę na przepisy podatkowe dotyczące VAT i podatku dochodowego, uregulowania wewnętrzne w organizacji, a także praktyczne kwestie związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych.

 

Najbliższe warsztaty z tematyki bilansu oraz zamknięcia roku finansowego

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
OD BILANSU ZAMKNIĘCIA 2022 DO BILANSU OTWARCIA 2023 W POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH URZĘDACH PRACY ORAZ OCHOTNICZYCH HUFCACH PRACY - ZNIESIENIE OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA RB-33 I POWIĄZANIE PLANU ORAZ DRUKU PFC Z SPRAWOZDANIEM RB-40

Online     
  31.01.2023 -         31.01.2023

  490.00 + VAT
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2022.

Online     
  16.02.2023 -         17.02.2023

  980.00 + VAT
ZAMKNIĘCIE ROKU 2022 I OTWARCIE ROKU 2023 W INSTYTUCJI KULTURY JAKO JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Online     
  21.02.2023 -         21.02.2023

  490.00 + VAT

Wszystkie szkolenia bilans / zamknięcie roku podatkowego są realizowane przez praktyków z wieloletnim stażem, doradców podatkowych i biegłych rewidentów. W razie dodatkowych pytań dotyczących, któregoś z naszych szkoleń bilans / zamknięcie roku zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami.