Szkolenia online - bilans / zamknięcie roku

Szkolenia bilans / zamknięcie roku w ramach tego obszaru zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami dotyczącymi zamykania i bilansowania roku podatkowego. Szkolenia bilans kierowane są przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych. Nasi eksperci prowadzący szkolenia z zamknięcia roku podatkowego w trakcie kursów zwracają szczególną uwagę na przepisy podatkowe dotyczące VAT i podatku dochodowego, uregulowania wewnętrzne w organizacji, a także praktyczne kwestie związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych.

 

Najbliższe warsztaty z tematyki bilansu oraz zamknięcia roku finansowego

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok podatnika estońskiego CIT

Online     
  20.10.2023 -         20.10.2023

  540.00 + VAT
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2023.

Online     
  23.10.2023 -         24.10.2023

  1080.00 + VAT
Zamknięcie roku 2023 – wycena wybranych składników aktywów i pasywów i ich prezentacja , zdarzenia po dniu bilansowym, odroczony podatek dochodowy, różnica między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania, wycena składników bilansu wyrażonych w walucie obcej oraz prawidłowe sporządzenie rachunku zysków i strat, ustalenie wyniku finansowego w różnych układach prowadzenia kosztów w jednostce

Online     
  13.11.2023 -         28.11.2023

  1990.00 + VAT
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2023.

Online     
  14.11.2023 -         15.11.2023

  1080.00 + VAT
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2023.

Online     
  28.11.2023 -         29.11.2023

  1080.00 + VAT
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2023.

Online     
  13.12.2023 -         14.12.2023

  1080.00 + VAT

Wszystkie szkolenia bilans / zamknięcie roku podatkowego są realizowane przez praktyków z wieloletnim stażem, doradców podatkowych i biegłych rewidentów. W razie dodatkowych pytań dotyczących, któregoś z naszych szkoleń bilans / zamknięcie roku zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami.

 

SZKOLENIA STACJONARNE