Skip to main content

Pakiet "Silver"

Świadczenia dla Partnera w ramach pakietu konferencyjnego "Silver"

1. Nadanie tytułu Patrona Medialnego konferencji i upoważnienie do używania tego tytułu.

2. Zamieszczenie logo Patrona Medialnego na stronie internetowej organizatora promującej wydarzenie lub konferencję.

3. Zamieszczenie logo Patrona Medialnego na elektronicznej wersji zaproszenia przesyłanego do potencjalnych uczestników wydarzenia lub konferencji.

4. Zamieszczenie logo Patrona Medialnego w reklamach prasowych zapowiadających wydarzenie lub konferencję.

5. Zamieszczenie logo Patrona Medialnego w materiałach konferencyjnych: tj. na zaproszeniach wysłanych drogą elektroniczną do uczestników, w broszurach konferencyjnych, materiałach dydaktycznych.

6. Ekspozycja roll-upu w miejscu konferencji w miejscu uzgodnionym z organizatorem.

7. Umozliwienie zamieszczenia insertów reklamowych w materiałach konferencyjnych.

8. Udostępnienie 1 bezpłatnej akredytacji na konferencję.

9. Merytoryczne wystąpienie na konferencji - 15min.

cena pakietu: 6 000 pln