Skip to main content

Certyfikaty i wyróżnienia

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0

images/2024/CERTYFIKAT2024.png

 

 

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych