Skip to main content

Certyfikaty i wyróżnienia

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0

images/2024/CERTYFIKAT2024.png

 

 

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

 

  • Kliknięć: 23300

Pakiet "Diament"

Świadczenia dla Partnera w ramach pakietu konferencyjnego "Diament"

1. Nadanie tytułu Patrona Medialnego konferencji i upoważnienie do używania tego tytułu.

2. Zamieszczenie logo Patrona Medialnego na stronie internetowej organizatora promującej wydarzenie lub konferencję.

3. Zamieszczenie logo Patrona Medialnego na elektronicznej wersji zaproszenia przesyłanego do potencjalnych uczestników wydarzenia lub konferencji.

4. Zamieszczenie logo Patrona Medialnego w reklamach prasowych zapowiadających wydarzenie lub konferencję.

5. Zamieszczenie logo Patrona Medialnego w materiałach konferencyjnych: tj. na zaproszeniach wysłanych drogą elektroniczną do uczestników, w broszurach konferencyjnych, materiałach dydaktycznych.

6. Ekspozycja roll-upu w miejscu konferencji w miejscu uzgodnionym z organizatorem.

7. Umozliwienie zamieszczenia insertów reklamowych w materiałach konferencyjnych.

8. Udostępnienie 2 bezpłatnych akredytacji na konferencję.

9. Zapewnienie stoiska promocyjnego na konferencji z możliwoscią ekspozycji/promocji produktów  i usług.

10. Merytoryczne wystąpienie na konferencji - 45min.

11. Zamieszczenie artykułu sponsorowanego w E-biuletynie BDO ( E-biuletyn Podatki i Rachunkowość, E-biuletyn Prawo Pracy i HR, E-biuletyn Finanse Publiczne) lub na stronie BDO Academy w ramach relacji z konferencji

12. Uroczyste rozdanie nagród, upominków, gadżetów sponsorowanych przez firmę podczas wydarzenia lub konferencji (wszystkim lub wylosowanym uczestnikom).

13.Zamieszczenie artykułu sponsorowanego w wysyłce mailowej do wybranej grupy klientów - min. 5 tys.

cena pakietu: 12 000 pln

 

 

  • Kliknięć: 27526

Pakiet "Gold"

Świadczenia dla Partnera w ramach pakietu konferencyjnego "Gold"

1. Nadanie tytułu Patrona Medialnego konferencji i upoważnienie do używania tego tytułu.

2. Zamieszczenie logo Patrona Medialnego na stronie internetowej organizatora promującej wydarzenie lub konferencję.

3. Zamieszczenie logo Patrona Medialnego na elektronicznej wersji zaproszenia przesyłanego do potencjalnych uczestników wydarzenia lub konferencji.

4. Zamieszczenie logo Patrona Medialnego w reklamach prasowych zapowiadających wydarzenie lub konferencję.

5. Zamieszczenie logo Patrona Medialnego w materiałach konferencyjnych: tj. na zaproszeniach wysłanych drogą elektroniczną do uczestników, w broszurach konferencyjnych, materiałach dydaktycznych.

6. Ekspozycja roll-upu w miejscu konferencji w miejscu uzgodnionym z organizatorem.

7. Umozliwienie zamieszczenia insertów reklamowych w materiałach konferencyjnych.

8. Udostępnienie 2 bezpłatnych akredytacji na konferencję.

9. Zapewnienie stoiska promocyjnego na konferencji z możliwoscią ekspozycji/promocji produktów  i usług.

10. Merytoryczne wystąpienie na konferencji - 45min.

11. Zamieszczenie artykułu sponsorowanego w E-biuletynie BDO ( E-biuletyn Podatki i Rachunkowość, E-biuletyn Prawo Pracy i HR, E-biuletyn Finanse Publiczne) lub na stronie BDO Academy w ramach relacji z konferencji

cena pakietu: 8 000 pln

 

 

  • Kliknięć: 27623