Gdańsk

Najbliższe szkolenia w mieście Gdańsk:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2018.10.08 - 2018.11.06 Gdańsk
MSR/MSSF. Zmiany w MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16. Wdrożenie nowych regulacji. 2018.10.22 - 2018.10.24 Gdańsk
Podatki 2018 / 2019 po rewolucyjnych zmianach VAT, CIT oraz Ordynacja Podatkowa 2018.10.25 - 2018.10.26 Gdańsk
Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT 2018.10.29 - 2018.10.29 Gdańsk
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2018.11.12 - 2018.11.12 Gdańsk
Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - warsztaty praktyczne. 2018.11.14 - 2018.11.15 Gdańsk
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2018.11.17 - 2019.01.26 Gdańsk
Rachunki bankowe w podzielonej płatności - rachunek VAT 2018.11.26 - 2018.11.26 Gdańsk
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH NA 2019 ROK. 2018.11.26 - 2018.11.26 Gdańsk
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.11.27 - 2018.11.27 Gdańsk
Bezpieczne i optymalne rozliczanie dokumentów księgowych w świetle zmian w PIT i CIT w 2018 r. oraz nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO.). 2018.11.30 - 2018.11.30 Gdańsk
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2018. 2018.12.11 - 2018.12.14 Gdańsk
Zasady sporządzania rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2018 2018.12.14 - 2018.12.14 Gdańsk

Newsletter