Katowice

Najbliższe szkolenia w mieście Katowice:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozliczenie Podatku dochodowego od osób fizycznych. Zamknięcie roku 2019. Nowe wzory formularzy podatkowych 2020.01.20 - 2020.01.20 Katowice
Ceny transferowe 2020. Warsztaty praktyczne. Rewolucja w obowiązkach informacyjnych w zakresie cen transferowych 2020 (TP-R). 2020.01.23 - 2020.01.24 Katowice
Podatek dochodowy od osób prawnych 2020. Wybrane zagadnienia. 2020.01.28 - 2020.01.28 Katowice
ZAMNKIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, W TYM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK - W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2020.01.29 - 2020.01.29 Katowice
Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji 2020.01.29 - 2020.01.29 Katowice
Akcja Bilans. Zamknięcie roku w CIT 2019 - rozliczenie roczne 2020.01.29 - 2020.01.29 Katowice
Zmiany VAT 2020. Następne uszczelnienie systemu. Biała lista VAT, Split payment i inne zmiany. 2020.01.30 - 2020.01.30 Katowice
Narzędzia w podatku u źródła 2020. 2020.01.31 - 2020.01.31 Katowice
BAZA DANYCH ODPADOWYCH - NAJNOWSZE ZMIANY, GOSPODARKA ODPADAMI ZASADY PRZEKAZYWANIA ODPADÓW W BAZIE BDO 2020.02.03 - 2020.02.03 Katowice
Zasady (polityka) rachunkowości w 2020 roku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 2020.02.03 - 2020.02.03 Katowice
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W ROZLICZENIACH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA 0D 1 STYCZNIA 2020 ROKU - RACHUNKOWOŚĆ ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2020.02.04 - 2020.02.04 Katowice
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 2020.02.05 - 2020.02.05 Katowice
System INTRASTAT 2020. BREXIT wyjście Wielkiej Brytanii z UE. Konsekwencje prawne dla przedsiębiorców progi statystyczne 2020. Zmiana formuły INCOTERMS 2010 na INCOTERMS 2020 - rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. 2020.02.05 - 2020.02.05 Katowice
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2020.02.10 - 2020.02.18 Katowice
First Time Manager: SUKCES W NOWEJ FUNKCJI MENEDŻERA 2020.02.13 - 2020.02.14 Katowice
Strony 123wszystkich 33

Newsletter