Katowice

Najbliższe szkolenia w mieście Katowice:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.02.25 - 2019.02.25 Katowice
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018 W PRAKTYCE 2019.02.27 - 2019.02.27 Katowice
Podatki 2019 - VAT, CIT, PIT – nowelizacja przepisów. 2019.02.28 - 2019.03.01 Katowice
Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT 2019.03.01 - 2019.03.01 Katowice
E - sprawozdanie finansowe. 2019.03.01 - 2019.03.01 Katowice
Zamówienia publiczne. Kryteria oceny ofert 2019.03.01 - 2019.03.01 Katowice
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2019.03.04 - 2019.03.04 Katowice
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.03.07 - 2019.03.22 Katowice
Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym. 2019.03.07 - 2019.03.07 Katowice
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.03.09 - 2019.05.19 Katowice
System INTRASTAT - warsztaty praktyczne. Aktualności i zmiany w 2019 roku. 2019.03.13 - 2019.03.13 Katowice
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH . Co zmieniła ustawa 2.0 ?. Rozliczenie roczne oraz zmiany od 2019 roku. 2019.03.14 - 2019.03.15 Katowice
Struktura logiczna – e-sprawozdania finansowe - nota – rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym. 2019.03.18 - 2019.03.18 Katowice
Koszty w firmie 2018/2019 - nowości i rozliczenie na gruncie CIT/PIT. 2019.03.18 - 2019.03.18 Katowice
Dotacje - zasady windykacji - od przypisu do egzekucji w 2019 roku po zmianie przepisów 2019.03.20 - 2019.03.20 Katowice
Strony 12wszystkich 28

Newsletter