Katowice

Najbliższe szkolenia w mieście Katowice:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
ZAŁĄCZNIK 12 "INFORMACJA DODATKOWA" DLA PRAKTYKÓW 2019.01.11 - 2019.01.11 Katowice
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.14 - 2019.01.14 Katowice
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.01.14 - 2019.01.22 Katowice
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2019.01.15 - 2019.01.16 Katowice
Koszty w firmie 2018/2019 - nowości i rozliczenie na gruncie CIT/PIT. 2019.01.21 - 2019.01.21 Katowice
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne 2019.01.22 - 2019.01.22 Katowice
Podatek u źródła krok dalej. Ustawy podatkowe. Umowy międzynarodowe. Konwencja modelowa OECD. Konwencja MLI. 2019.01.24 - 2019.01.24 Katowice
Zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku. 2019.01.25 - 2019.01.25 Katowice
Ceny transferowe 2019 - rewolucyjne zmiany. Warsztaty praktyczne. 2019.01.28 - 2019.01.29 Katowice
Podatek od towarów i usług 2019. Nowelizacja przepisów. 2019.01.29 - 2019.01.29 Katowice
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.01.29 - 2019.01.29 Katowice
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.01.30 - 2019.01.30 Katowice
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.02.09 - 2019.04.14 Katowice
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2019.02.23 - 2019.04.13 Katowice
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.03.09 - 2019.05.19 Katowice
Strony 12wszystkich 16

Newsletter