Katowice

Najbliższe szkolenia w mieście Katowice:

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
Zmiany w prawie pracy i elementy czasu pracy w 2023 roku.

Stacjonarne      Katowice
  13.02.2023 -         13.02.2023

  680.00 + VAT
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2023r. Omówienie problematyki oraz nowych regulacji

Stacjonarne      Katowice
  24.02.2023 -         24.02.2023

  680.00 + VAT
KSeF 2023/2024. Nowelizacja – ustawa o obligatoryjności e-Faktur. Nowa schema FA(2).

Stacjonarne      Katowice
  27.02.2023 -         27.02.2023

  720.00 + VAT
Rozliczanie Wynagrodzeń Pracowników i Zleceniobiorców w 2023 r. w aspekcie podatkowo – składkowym

Stacjonarne      Katowice
  28.02.2023 -         28.02.2023

  680.00 + VAT
Podatek VAT 2023 – zmiany stawek podatku VAT, system KSeF, Nowy Ład, SLIM VAT 3, w tym zasady ujmowania faktur korygujących

Stacjonarne      Katowice
  28.02.2023 -         28.02.2023

  720.00 + VAT

Newsletter