Kraków

Najbliższe szkolenia w mieście Kraków:

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018 W PRAKTYCE 2019.02.28 - 2019.02.28 Kraków
Ceny transferowe. Kurs specjalisty w zakresie dokumentacji podatkowej 2019. 2019.03.04 - 2019.03.19 Kraków
Podatek u źródła krok dalej. Ustawy podatkowe. Umowy międzynarodowe. Konwencja modelowa OECD. Konwencja MLI. 2019.03.05 - 2019.03.05 Kraków
Optymalizacja dokumentów księgowych z uwzględnieniem zmian - CIT i PIT w 2019 roku. 2019.03.05 - 2019.03.05 Kraków
PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ W VAT - analiza potencjalnych nieprawidłowości w zakresie gospodarki budżetowej, rachunkowości i sprawozdawczości 2019.03.05 - 2019.03.05 Kraków
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.03.09 - 2019.03.17 Kraków
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.03.11 - 2019.03.11 Kraków
Rachunek przepływów pieniężnych - praktyczny poradnik. 2019.03.11 - 2019.03.11 Kraków
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projektach UE 2019.03.12 - 2019.03.12 Kraków
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów w księgowości i sprawozdawczości budżetowej - jak liczyć udział powiatu w opłacie przekształceniowej od gruntów Skarbu Państwa 2019.03.22 - 2019.03.22 Kraków
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.03.23 - 2019.06.09 Kraków
VAT w transakcjach międzynarodowych 2019 (WDT, WNT, eksport, import towarów, transakcje łańcuchowe, usługi). 2019.03.26 - 2019.03.26 Kraków
5 kroków do prawidłowego rozliczenia podatku VAT 2019.03.27 - 2019.03.27 Kraków
Budżetowanie - najlepsze praktyki. Prezentacja nowoczesnych metod budżetowania. 2019.03.28 - 2019.03.29 Kraków
Dochody - przychody, wydatki - koszty w polityce rachunkowości budżetowej na rok 2019 oraz w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 2019.04.01 - 2019.04.01 Kraków
Strony 12wszystkich 20

 

Newsletter