Kraków

Najbliższe szkolenia w mieście Kraków:

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
ZAŁĄCZNIK 12 "INFORMACJA DODATKOWA" DLA PRAKTYKÓW 2019.01.09 - 2019.01.09 Kraków
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.10 - 2019.01.10 Kraków
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych .Planowane zmiany w zakresie samochodów osobowych 2019.01.24 - 2019.01.24 Kraków
Excel w praktyce finansowej. Warsztaty komputerowe. 2019.01.28 - 2019.01.29 Kraków
Podatek u źródła krok dalej. Ustawy podatkowe. Umowy międzynarodowe. Konwencja modelowa OECD. Konwencja MLI. 2019.01.29 - 2019.01.29 Kraków
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne 2019.01.30 - 2019.01.30 Kraków
Ceny transferowe 2019 - rewolucyjne zmiany. Warsztaty praktyczne. 2019.02.04 - 2019.02.05 Kraków
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.02.19 - 2019.02.19 Kraków
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.03.09 - 2019.03.17 Kraków
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.03.11 - 2019.03.11 Kraków
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projektach UE 2019.03.12 - 2019.03.12 Kraków
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.03.23 - 2019.06.09 Kraków
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2019.04.06 - 2019.06.15 Kraków
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W UJĘCIU EX POST I EX ANTE. 2019.04.10 - 2019.04.11 Kraków
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.05.11 - 2019.07.14 Kraków
Strony 12wszystkich 17

 

Newsletter