Poznań

Najbliższe szkolenia w mieście Poznań:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.10.20 - 2018.10.28 Poznań
Podatki 2018 / 2019 po rewolucyjnych zmianach VAT, CIT. 2018.10.25 - 2018.10.26 Poznań
Samochód w firmie - rewolucja 2019 2018.10.29 - 2018.10.29 Poznań
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.10.30 - 2018.10.30 Poznań
MSR/MSSF. Zmiany w MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16. Wdrożenie nowych regulacji. 2018.11.05 - 2018.11.07 Poznań
Obowiązki instytucji obowiązanej w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. 2018.11.07 - 2018.11.07 Poznań
Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT 2018.11.09 - 2018.11.09 Poznań
Spis z natury w jednostkach budżetowych - Inwentaryzacja 2018 2018.11.13 - 2018.11.13 Poznań
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2018.11.13 - 2018.11.13 Poznań
Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych 2018.11.15 - 2018.11.15 Poznań
Bezpieczne i optymalne rozliczanie dokumentów księgowych w świetle zmian w PIT i CIT w 2018 r. oraz nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO.). 2018.11.16 - 2018.11.16 Poznań
Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w inspektoratach weterynarii 2018.11.16 - 2018.11.16 Poznań
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – czy zmienią się zasady rozliczenia podatku VAT przez uczelnie wyższe? 2018.11.20 - 2018.11.20 Poznań
Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz w ochotniczych hufcach pracy 2018.11.23 - 2018.11.23 Poznań
Nowe obowiązki jednostek finansów publicznych - elektroniczne faktury ustrukturyzowane oraz elektroniczne dokumenty ustrukturyzowane 2018.11.23 - 2018.11.23 Poznań
Strony 12wszystkich 22

Newsletter