Poznań

Najbliższe szkolenia w mieście Poznań:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian od 1 sierpnia 2019 2019.08.23 - 2019.08.23 Poznań
Rewolucyjne zmiany w VAT w JST 2019.08.27 - 2019.08.27 Poznań
Obowiązkowy Split payment. Rejestry VAT - biała lista podatników. Nowa matryca stawek PKWiU. Jak bardzo od 1 listopada 2019 roku zmienią się przepisy i przelewy za faktury? 2019.08.29 - 2019.08.29 Poznań
System INTRASTAT 2019. BREXIT. Konsekwencje prawne rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT nowa instrukcja wypełniania zgłoszeń INTRASTAT. Nowe progi statystyczne2019. 2019.08.30 - 2019.08.30 Poznań
OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT W PODATKU VAT OD 1 WRZEŚNA 2019 ROKU - MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP) W ROZLICZENIACH JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.09.04 - 2019.09.04 Poznań
ZASADY GOSPODAROWANIA I OBROTU MIENIEM SKARBU PAŃSTWA DLA RZECZY RUCHOMYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I POZABUDŻETOWYCH 2019.09.10 - 2019.09.10 Poznań
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2019.09.10 - 2019.09.10 Poznań
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.09.14 - 2019.12.01 Poznań
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.09.14 - 2019.12.01 Poznań
FAKTUROWANIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH I W OBOWIĄZKOWYM MECHANIZMIE PODZIELONEJ PŁATNOŚCI, ELEKTRONICZNE DEKLARACJE I EWIDENCJE VAT ORAZ INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 2019.09.24 - 2019.09.24 Poznań
Rewolucja w podatku u źródła 2019/2020. Nowe obowiązki podatników i płatników w podatku u źródła.Wyjaśnienia MF, bieżące interpretacje. 2019.09.26 - 2019.09.26 Poznań
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym – towary i usługi. Ważne zmiany od 2020 r. dla dokumentowania WDT, instytucji magazynu konsygnacyjnego i sposobu opodatkowania transakcji łańcuchowych. 2019.09.27 - 2019.09.27 Poznań
FAKTURY VAT 2020 - z uwzględnieniem zmian dotyczących wystawiania faktur VAT przy obowiązkowym split payment. 2019.09.30 - 2019.09.30 Poznań
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.10.19 - 2019.10.27 Poznań
SUKCES W NOWEJ FUNKCJI MENEDŻERA 2019.10.24 - 2019.10.25 Poznań
Strony 12wszystkich 18

Newsletter