Poznań

Najbliższe szkolenia w mieście Poznań:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.02.27 - 2019.02.28 Poznań
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne 2019.02.27 - 2019.02.27 Poznań
Raportowanie schematów podatkowych do Szefa KAS - nowe obowiązki podatników od 2019r., nadużycia podatkowe, klauzula obejścia prawa i optymalizacje. 2019.02.28 - 2019.02.28 Poznań
Polityka rachunkowości - praktyczne warsztaty 2019.03.08 - 2019.03.08 Poznań
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.03.09 - 2019.05.19 Poznań
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów w księgowości i sprawozdawczości budżetowej - jak liczyć udział powiatu w opłacie przekształceniowej od gruntów Skarbu Państwa 2019.03.11 - 2019.03.11 Poznań
PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ W VAT - analiza potencjalnych nieprawidłowości w zakresie gospodarki budżetowej, rachunkowości i sprawozdawczości 2019.03.12 - 2019.03.12 Poznań
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2019.03.15 - 2019.03.15 Poznań
E - sprawozdanie finansowe. 2019.03.18 - 2019.03.18 Poznań
Rachunkowość VAT oraz podzielona płatność w schematach księgowych od podstaw - wzory księgowań od jednostki budżetowej po organ finansowy 2019.03.20 - 2019.03.20 Poznań
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.03.26 - 2019.03.27 Poznań
Dochody - przychody, wydatki - koszty w polityce rachunkowości budżetowej na rok 2019 oraz w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 2019.03.27 - 2019.03.27 Poznań
Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych - praktyczny poradnik 2019 2019.03.28 - 2019.03.28 Poznań
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.04.04 - 2019.04.04 Poznań
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2019.04.06 - 2019.06.15 Poznań
Strony 12wszystkich 17

Newsletter