Rzeszów

Najbliższe szkolenia w mieście Rzeszów:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.07 - 2019.01.07 Rzeszów
ZAŁĄCZNIK 12 "INFORMACJA DODATKOWA" DLA PRAKTYKÓW 2019.01.08 - 2019.01.08 Rzeszów
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018/2019 2019.01.14 - 2019.01.14 Rzeszów
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.01.18 - 2019.01.18 Rzeszów
Kompendium zmian 2019 - VAT, CIT, Ordynacja podatkowa 2019.01.21 - 2019.01.22 Rzeszów
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych .Planowane zmiany w zakresie samochodów osobowych 2019.01.25 - 2019.01.25 Rzeszów
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne 2019.01.28 - 2019.01.28 Rzeszów
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projektach UE 2019.01.31 - 2019.01.31 Rzeszów
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.02.04 - 2019.02.12 Rzeszów
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.02.15 - 2019.02.15 Rzeszów
Budżetowanie - najlepsze praktyki. Nowoczesne regulacje zarządzania budżetem. 2019.02.21 - 2019.03.08 Rzeszów
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2019.04.06 - 2019.06.15 Rzeszów
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.05.11 - 2019.07.14 Rzeszów

Newsletter