Rzeszów

Najbliższe szkolenia w mieście Rzeszów:

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
WARSZTATY PŁACOWE 2023- potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych świadczeń, zasiłek macierzyński i wynagrodzenie za zwolnienia z pracy po zmianach

Stacjonarne      Rzeszów
  13.10.2023 -         13.10.2023

  680.00 + VAT
Krajowy System s-Faktur jako powszechny system wystawiania faktur od lipca 2024 roku.

Stacjonarne      Rzeszów
  16.10.2023 -         16.10.2023

  680.00 + VAT

Newsletter