Rzeszów

Najbliższe szkolenia w mieście Rzeszów:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Zmiany VAT 2020. Następne uszczelnienie systemu. Biała lista VAT, Split payment i inne zmiany. 2020.01.30 - 2020.01.30 Rzeszów
Raportowanie schematów podatkowych – obowiązki dla przedsiębiorców i praktyczne warsztaty z tworzenia procedury raportowania. 2020.01.31 - 2020.01.31 Rzeszów
Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo - księgowych. 2020.02.12 - 2020.02.12 Rzeszów
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2020r. 2020.02.21 - 2020.02.21 Rzeszów
ZASTOSOWANIE BIAŁEJ LISTY VAT I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2020 2020.02.21 - 2020.02.21 Rzeszów
BAZA DANYCH ODPADOWYCH - NAJNOWSZE ZMIANY, GOSPODARKA ODPADAMI ZASADY PRZEKAZYWANIA ODPADÓW W BAZIE BDO 2020.02.25 - 2020.02.25 Rzeszów
Księga przychodów i rozchodów dla przedsiębiorców - warsztaty 2020.03.07 - 2020.03.15 Rzeszów
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 2020.03.07 - 2020.05.10 Rzeszów
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2020.03.14 - 2020.05.16 Rzeszów
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym 2020.03.18 - 2020.03.18 Rzeszów
Narzędzia w podatku u źródła 2020. 2020.03.24 - 2020.03.24 Rzeszów
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 2020.03.28 - 2020.05.17 Rzeszów

Newsletter