Warszawa

Najbliższe szkolenia w mieście Warszawa:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.04.25 - 2019.04.26 Warszawa
Narzędzia w podatku u źródła 2019. 2019.04.26 - 2019.04.26 Warszawa
Podatek od towarów i usług 2019 w jednostkach sfery budżetowej 2019.04.29 - 2019.04.29 Warszawa
Podatek VAT w branży TSL. 2019.05.07 - 2019.05.07 Warszawa
Akademia rachunkowości budżetowej 2019 2019.05.08 - 2019.05.09 Warszawa
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.05.11 - 2019.05.19 Warszawa
PODATEK VAT W 2019 ROKU – BIEŻĄCE PROBLEMY ORAZ NOWELIZACJE. 2019.05.13 - 2019.05.13 Warszawa
Ceny transferowe. Kurs specjalisty w zakresie dokumentacji podatkowej 2019. 2019.05.13 - 2019.05.28 Warszawa
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.05.15 - 2019.05.30 Warszawa
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dla służb technicznych w 2019 roku. 2019.05.16 - 2019.05.16 Warszawa
Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych - praktyczny poradnik 2019 2019.05.17 - 2019.05.17 Warszawa
NALICZANIE 40 EURO ODSETEK OD TRANSAKCJI HANDLOWYCH, POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO ORAZ ODSETKAMI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH 2019.05.20 - 2019.05.20 Warszawa
Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019.05.20 - 2019.05.20 Warszawa
Controlling dla księgowych. Warsztaty praktyczne. 2019.05.21 - 2019.05.22 Warszawa
MSR/ MSSF. Zmiany w MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16. Wdrożenie nowych regulacji. 2019.05.22 - 2019.05.23 Warszawa
Strony 1234wszystkich 49

 

Newsletter