Warszawa

Najbliższe szkolenia w mieście Warszawa:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Przedawnienie należności cywilnoprawnych, podatkowych i innych należności publicznoprawnych w trybie kodeksu cywilnego, działu III Ordynacji podatkowej w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i TK 2018.12.19 - 2018.12.19 Warszawa
Techniki wykrywania i manipulacji oszustw księgowych. 2018.12.20 - 2018.12.21 Warszawa
Obowiązki podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wynikające ze znowelizowanej Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 2019.01.08 - 2019.01.08 Warszawa
Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. 2019.01.15 - 2019.01.16 Warszawa
Transakcje łańcuchowe w VAT 2019 - warsztaty praktyczne. 2019.01.15 - 2019.01.15 Warszawa
Polityka rachunkowości dla jednostek i zakładów budżetowych po zmianach prawnych 2019.01.16 - 2019.01.16 Warszawa
ZAŁĄCZNIK 12 "INFORMACJA DODATKOWA" DLA PRAKTYKÓW 2019.01.17 - 2019.01.17 Warszawa
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.18 - 2019.01.18 Warszawa
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018/2019 2019.01.18 - 2019.01.18 Warszawa
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ASPEKCIE PODATKÓW VAT, CIT, PIT. Przegląd zmian 2018 roku oraz zmiany od 1 stycznia 2019 roku. 2019.01.22 - 2019.01.22 Warszawa
Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług w 2019 roku. 2019.01.22 - 2019.01.22 Warszawa
Wybrane zagadnienia z egzekucji administracyjnej w świetle najnowszych zmian w prawie i orzecznictwa sądowego. 2019.01.25 - 2019.01.25 Warszawa
Samochód w firmie - rewolucja 2019 2019.01.25 - 2019.01.25 Warszawa
Akademia sprawozdawczośći budżetowej i finansowej - co trzeba przygotować aby sporządzić nowy załącznik 12 "Informacja dodatkowa" 2019.01.28 - 2019.01.29 Warszawa
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne 2019.01.28 - 2019.01.28 Warszawa
Strony 123wszystkich 38

 

Newsletter