Warszawa

Najbliższe szkolenia w mieście Warszawa:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Ceny transferowe 2020. Warsztaty praktyczne. Rewolucja w obowiązkach informacyjnych w zakresie cen transferowych 2020 (TP-R). 2020.02.24 - 2020.02.25 Warszawa
Polityka rachunkowości dla jednostek i zakładów budżetowych po zmianach prawnych 2020.02.26 - 2020.02.26 Warszawa
Przedawnienie należności cywilnoprawnych, podatkowych i innych należności publicznoprawnych w trybie kodeksu cywilnego, działu III Ordynacji podatkowej w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i TK 2020.02.26 - 2020.02.26 Warszawa
Podatki 2020 - VAT, CIT , PIT – kompendium zmian. 2020.02.27 - 2020.02.28 Warszawa
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – nowe zadania gmin od 1 kwietnia 2020 – pobieranie opłat za opakowania jednostkowe o pojemności nieprzekraczającej 300 ml oraz przyjmowanie kwartalnych informacji o liczbie opakowań 2020.02.28 - 2020.02.28 Warszawa
DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI – KOSZTY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE W RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ I W SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 2019/2020 2020.03.02 - 2020.03.02 Warszawa
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2019 – nowe obowiązki w zakresie wykazywania stanu środków na koncie VAT 2020.03.06 - 2020.03.06 Warszawa
Baza danych odpadowych - Gospodarka odpadami 2019/2020 - zmiana ustawy o odpadach, ewidencja online i sprawozdawczość w BDO 2020.03.06 - 2020.03.06 Warszawa
Zatory płatnicze – CIT,PIT, VAT – zmiany w przepisach - likwidacja zatorów płatniczych i biała lista przedsiębiorców. 2020.03.09 - 2020.03.09 Warszawa
KSIĘGOWE, BUDŻETOWE I PODATKOWE ROZLICZANIE INWESTYCJI W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2020 Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZKOWEJ „BIAŁEJ LISTY” I OBOWIĄZKOWEGO MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI) 2020.03.09 - 2020.03.09 Warszawa
Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek i zakładów budżetowych, również po zmianach przepisów w tym zakresie 2020.03.10 - 2020.03.10 Warszawa
Należności w jednostkach budżetowych - praktyczne aspekty realizacji i ewidencji 2020.03.10 - 2020.03.10 Warszawa
ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI Z ZASTOSOWANIEM BIAŁEJ LISTY VAT I Z MECHANIZMEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI PRZED I PO 1 KWIETNIA 2020 – ZASADY SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA „ZAW-NR” PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE 2020.03.11 - 2020.03.11 Warszawa
Controlling kosztów - rozliczanie świadczeń wewnętrznych. 2020.03.12 - 2020.03.13 Warszawa
Controlling Finansowy. Certyfikowany specjalista do spraw controllingu – kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych. 2020.03.12 - 2020.05.08 Warszawa
Strony 1234wszystkich 54

 

Newsletter