Warszawa

Najbliższe szkolenia w mieście Warszawa:

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
Korekta listy płac, rozliczenia z ZUS i US z uwzględnieniem zmian podatkowych od 2023 r.

Stacjonarne      Warszawa
  12.04.2023 -         12.04.2023

  720.00 + VAT
KLASYFIKACJA, KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT

Stacjonarne      Warszawa
  12.04.2023 -         12.04.2023

  630.00 + VAT
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2023r.

Stacjonarne      Warszawa
  18.04.2023 -         18.04.2023

  720.00 + VAT
Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r. – praktyczne przygotowanie organizacji.

Stacjonarne      Warszawa
  21.04.2023 -         21.04.2023

  720.00 + VAT
Porównanie regulacji o środkach trwałych z grup budynków i budowli z przepisami o podatkach od nieruchomości.

Stacjonarne      Warszawa
  26.04.2023 -         26.04.2023

  720.00 + VAT
ZADANIA ZLECONE PO ZMIANACH W SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ – jak księgować zadania zlecone?

Stacjonarne      Warszawa
  28.04.2023 -         28.04.2023

  630.00 + VAT

 

Newsletter