Warszawa

Najbliższe szkolenia w mieście Warszawa:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki, ryzyko, sankcje. 2019.06.24 - 2019.06.24 Warszawa
Controlling dla księgowych. Warsztaty praktyczne. 2019.06.24 - 2019.06.25 Warszawa
Ceny transferowe 2019 - rewolucyjne zmiany. Warsztaty praktyczne. 2019.06.25 - 2019.06.26 Warszawa
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym 2019 roku. 2019.06.26 - 2019.06.26 Warszawa
Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019.06.26 - 2019.06.26 Warszawa
Problematyka odwrotnego obciążenia w VAT na przykładach praktycznych, w interpretacjach podatkowych i wyrokach sądowych. 2019.06.26 - 2019.06.26 Warszawa
Raporty controllera. Metody i wzorce tworzenia. 2019.06.26 - 2019.06.27 Warszawa
ASERTYWNA KOMUNIKACJA ZESPOŁOWA - trudne sytuacje i rozmówcy 2019.06.27 - 2019.06.27 Warszawa
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.06.27 - 2019.06.28 Warszawa
Najlepsze praktyki controllingu. Kierunki rozwoju. Strategie i wyzwania. 2019.06.27 - 2019.06.28 Warszawa
VAT 2019/2020 - cyfrowej rewolucji w uszczelnianiu VAT ciąg dalszy. 2019.06.27 - 2019.06.27 Warszawa
MSR/ MSSF. Zmiany w MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16. Wdrożenie nowych regulacji. 2019.06.27 - 2019.06.28 Warszawa
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.06.28 - 2019.06.28 Warszawa
System INTRASTAT 2019. BREXIT. Konsekwencje prawne rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT nowa instrukcja wypełniania zgłoszeń INTRASTAT. Nowe progi statystyczne2019. 2019.06.28 - 2019.06.28 Warszawa
Narzędzia w podatku u źródła 2019. 2019.06.28 - 2019.06.28 Warszawa
Strony 1234wszystkich 50

 

Newsletter