Warszawa

Najbliższe szkolenia w mieście Warszawa:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Ceny transferowe 2018. Kurs specjalisty w zakresie dokumentacji podatkowej. Warsztaty praktyczne. 2018.10.10 - 2018.10.25 Warszawa
WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD- przekształcanie celów biznesowych w aspiracje pracowników - warsztat dr Pawła Fortuny 2018.10.23 - 2018.10.24 Warszawa
Optymalizacja dokumentów księgowych w świetle zmian w CIT i PIT z 2018 r. oraz ochrony danych osobowych (RODO). 2018.10.24 - 2018.10.24 Warszawa
MSR/MSSF. Zmiany w MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16. Wdrożenie nowych regulacji. 2018.10.24 - 2018.10.26 Warszawa
Certyfikowany kurs controllingu dla controllerów finansowych z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji. Organizacja systemu, rachunek kosztów, budżetowanie i analiza. 2018.10.25 - 2019.02.08 Warszawa
X Forum Rachunkowości i Podatków. Roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych. Podatkowe zamknięcie roku oraz nowelizacja przepisów 2018.10.25 - 2018.10.26 Warszawa
TEAM LEADER nowych ZESPOŁÓW I PROJEKTÓW - praktyczny warsztat budowania współpracy i zarządzania zespołem. dr Paweł Pietras 2018.10.29 - 2018.10.30 Warszawa
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2018.10.29 - 2018.10.29 Warszawa
Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT 2018.10.30 - 2018.10.30 Warszawa
Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego. 2018.11.07 - 2018.11.07 Warszawa
Przedawnienie należności cywilnoprawnych, podatkowych i innych należności publicznoprawnych w trybie kodeksu cywilnego, działu III Ordynacji podatkowej w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i TK 2018.11.07 - 2018.11.07 Warszawa
Inwentaryzacja w budżecie za 2018 roku - krok po kroku - w tym zmiany w 2018 2018.11.08 - 2018.11.08 Warszawa
Excel w praktyce finansowej. Warsztaty komputerowe. 2018.11.08 - 2018.11.09 Warszawa
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.11.09 - 2018.11.09 Warszawa
Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych 2018.11.12 - 2018.11.12 Warszawa
Strony 1234wszystkich 52

 

Newsletter