Warszawa

Najbliższe szkolenia w mieście Warszawa:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
BILANSOWE, BUDŻETOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 I OTWARCIE ROKU 2020 Z OBOWIĄZKOWYM MECHANIZMEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (SPLIT PAYMENT), Z OBOWIĄZKOWĄ „BIAŁĄ LISTĄ VAT” ORAZ Z OBOWIĄZKOWYM MIKRORACHUNKIEM PODATKOWYM 2020.01.20 - 2020.01.21 Warszawa
Oddelegowanie pracownika w kraju i za granicą, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, pracownicy zagraniczni w Polsce – aspekty podatkowe. 2020.01.21 - 2020.01.21 Warszawa
Faktura VAT w budżecie z uwzględnieniem zmian 2019/2020 2020.01.23 - 2020.01.23 Warszawa
Podatek dochodowy od osób fizycznych - zmiany od stycznia 2020r. 2020.01.24 - 2020.01.24 Warszawa
Incoterms 2020 - Międzynarodowe reguły handlowe w praktyce obrotu towarowego. 2020.01.24 - 2020.01.24 Warszawa
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 2020.01.25 - 2020.03.22 Warszawa
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym 2020.01.27 - 2020.01.27 Warszawa
Baza danych odpadowych - Gospodarka odpadami 2019/2020 - zmiana ustawy o odpadach, ewidencja online i sprawozdawczość w BDO 2020.01.28 - 2020.01.28 Warszawa
Polityka rachunkowości dla jednostek i zakładów budżetowych po zmianach prawnych 2020.01.28 - 2020.01.28 Warszawa
Ogólnopolskie Forum Podatki 2020. Nowelizacja ustaw podatkowych. 2020.01.28 - 2020.01.29 Warszawa
Nowelizacja przepisów w zakresie postępowań egzekucyjnych w administracji. Spojrzenie ze strony organów wierzycielskich i egzekucyjnych. 2020.01.29 - 2020.01.29 Warszawa
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 2020.01.30 - 2020.01.30 Warszawa
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2019 2020.02.03 - 2020.02.03 Warszawa
BUDOWANIE I OSIĄGANIE CELÓW ZAWODOWYCH W 2020r. 2020.02.04 - 2020.02.04 Warszawa
System INTRASTAT 2020. BREXIT wyjście Wielkiej Brytanii z UE. Konsekwencje prawne dla przedsiębiorców progi statystyczne 2020. Zmiana formuły INCOTERMS 2010 na INCOTERMS 2020 - rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. 2020.02.04 - 2020.02.04 Warszawa
Strony 1234wszystkich 48

 

Newsletter