Warszawa

Najbliższe szkolenia w mieście Warszawa:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Zmiany VAT w drugiej połowie 2020 r. (biała lista, matryca stawek VAT, obrót międzynarodowy - Quick Fixes, nowy JPK VAT) 2020.09.25 - 2020.09.25 Warszawa
NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.09.28 - 2020.09.28 Warszawa
Nowy JPK VAT i pozostałe (wybrane) problemy w VAT. 2020.09.28 - 2020.09.28 Warszawa
Rachunkowość Finansowa. Przygotowanie do egzaminów państwowych dla kandydatów na biegłego rewidenta sem. III 2020.10.02 - 2020.10.25 Warszawa
Akademia MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2020.10.08 - 2020.10.30 Warszawa
Moduł I - Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji 2020.10.08 - 2020.10.09 Warszawa
ZASADY PROWADZENIA KSIĄG PODATKOWYCH I BUDŻETOWYCH W JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 2020.10.08 - 2020.10.08 Warszawa
Moduł II - Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. 2020.10.15 - 2020.10.16 Warszawa
Kurs Excel Visual Basic w finansach. Warsztaty komputerowe dla początkujących. 2020.10.19 - 2020.10.20 Warszawa
Moduł III – Sprawozdania finansowe grup kapitałowych – połączenia i konsolidacja. 2020.10.22 - 2020.10.23 Warszawa
NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.10.26 - 2020.10.26 Warszawa
Moduł IV - Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. 2020.10.29 - 2020.10.30 Warszawa
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 2020.10.30 - 2020.10.30 Warszawa
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2020.12.03 - 2020.12.11 Warszawa

 

Newsletter