Wrocław

Najbliższe szkolenia w mieście Wrocław:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) .Zmiany od 1 kwietnia oraz od 1 lipca 2020. 2020.04.06 - 2020.04.06 Wrocław
BAZA DANYCH ODPADOWYCH - NAJNOWSZE ZMIANY, GOSPODARKA ODPADAMI ZASADY PRZEKAZYWANIA ODPADÓW W BAZIE BDO 2020.04.15 - 2020.04.15 Wrocław
Opłaty środowiskowe - KOBIZE 2020.04.15 - 2020.04.15 Wrocław
Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. 2020.04.20 - 2020.04.21 Wrocław
Podatek akcyzowy w 2020 r. - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji. 2020.04.20 - 2020.04.20 Wrocław
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2020.04.20 - 2020.05.05 Wrocław
Raportowania schematów podatkowych (MDR). Praktyczna wiedza dla korzystających, promotora i wspomagającego. 2020.04.21 - 2020.04.21 Wrocław
JPK_VDEK / JPK_VAT (4) – nowe przepisy dotyczące raportowania od 1.04/1.07.2020 roku/ Identyfikacja towarów i usług od 1.04.2020 (PKWiU (2015) – nomenklatura scalona (CN)). 2020.04.23 - 2020.04.23 Wrocław
Certyfikowany specjalista ds. Zamówień publicznych - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2020.04.23 - 2020.05.22 Wrocław
KSIĘGOWOŚĆ ORGANU PODATKOWEGO GMINY I MIASTA 2020 2020.04.23 - 2020.04.23 Wrocław
Narzędzia w podatku u źródła 2020. 2020.04.24 - 2020.04.24 Wrocław
MSR/ MSSF. Zmiany w MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16. Wdrożenie nowych regulacji. 2020.04.27 - 2020.04.28 Wrocław
System INTRASTAT 2020. BREXIT wyjście Wielkiej Brytanii z UE. Konsekwencje prawne dla przedsiębiorców progi statystyczne 2020. Zmiana formuły INCOTERMS 2010 na INCOTERMS 2020 - rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. 2020.04.29 - 2020.04.29 Wrocław
ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI Z ZASTOSOWANIEM BIAŁEJ LISTY VAT I Z MECHANIZMEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W ROKU 2020 – kiedy należy złożyć zawiadomienie ZAW-NR 2020.04.29 - 2020.04.29 Wrocław
DOCHODZENIE 40/70/100 EURO ORAZ ODSETKI – JAK W PRAKTYCE WINDYKOWAĆ I ROZLICZAĆ TRANSAKCJĘ HANDLOWĄ – PROCEDURY I ORZECZNICTWO OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU 2020.04.30 - 2020.04.30 Wrocław
Strony 12wszystkich 22

 

Newsletter