Wrocław

Najbliższe szkolenia w mieście Wrocław:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Podatki 2019 - VAT, CIT, PIT – nowelizacja przepisów. 2019.02.25 - 2019.02.26 Wrocław
E - sprawozdanie finansowe. 2019.02.25 - 2019.02.25 Wrocław
Dotacje - zasady windykacji - od przypisu do egzekucji w 2019 roku po zmianie przepisów 2019.03.04 - 2019.03.04 Wrocław
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019 po zmianach 2019.03.12 - 2019.03.12 Wrocław
Podatek u źródła krok dalej. Ustawy podatkowe. Umowy międzynarodowe. Konwencja modelowa OECD. Konwencja MLI. 2019.03.13 - 2019.03.13 Wrocław
VAT w transakcjach międzynarodowych 2019 (WDT, WNT, eksport, import towarów, transakcje łańcuchowe, usługi). 2019.03.15 - 2019.03.15 Wrocław
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów w księgowości i sprawozdawczości budżetowej - jak liczyć udział powiatu w opłacie przekształceniowej od gruntów Skarbu Państwa 2019.03.20 - 2019.03.20 Wrocław
Cyfryzacja 2019: e-Sprawozdania i VDEK - prawno-bilansowe i informatyczne aspekty nowych wymagań prawnych. 2019.03.21 - 2019.03.22 Wrocław
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.03.23 - 2019.06.09 Wrocław
Podatki 2019 - VAT, CIT, PIT – nowelizacja przepisów. 2019.03.26 - 2019.03.27 Wrocław
Dochody - przychody, wydatki - koszty w polityce rachunkowości budżetowej na rok 2019 oraz w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 2019.03.28 - 2019.03.28 Wrocław
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.04.06 - 2019.06.30 Wrocław
Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. 2019.04.08 - 2019.04.09 Wrocław
System INTRASTAT - warsztaty praktyczne. Aktualności i zmiany w 2019 roku. 2019.04.10 - 2019.04.10 Wrocław
Budżetowanie - najlepsze praktyki. Prezentacja nowoczesnych metod budżetowania. 2019.04.11 - 2019.04.12 Wrocław
Strony 12wszystkich 16

 

Newsletter