Wrocław

Najbliższe szkolenia w mieście Wrocław:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - warsztaty praktyczne. 2019.12.12 - 2019.12.13 Wrocław
ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, BILANS ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK 2019.12.12 - 2019.12.12 Wrocław
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.12.13 - 2019.12.13 Wrocław
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2019.12.16 - 2019.12.16 Wrocław
MSR/ MSSF. Zmiany w MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16. Wdrożenie nowych regulacji. 2019.12.16 - 2019.12.17 Wrocław
VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) - zmiany od 2020 roku. 2019.12.16 - 2019.12.16 Wrocław
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2020.01.13 - 2020.01.21 Wrocław
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2020.01.13 - 2020.01.14 Wrocław
Oddelegowanie pracownika w kraju i za granicą, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, pracownicy zagraniczni w Polsce – aspekty podatkowe. 2020.01.13 - 2020.01.13 Wrocław
VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) – zmiany od 2020 r. 2020.01.20 - 2020.01.20 Wrocław
BILANS ZAMKNIĘCIA W JSFP ZA 2019 ROK (ZASADY PRAWIDŁOWEGO SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO) 2020.01.22 - 2020.01.22 Wrocław
Controlling Produkcji - zaawansowane techniki. 2020.01.30 - 2020.02.07 Wrocław
First Time Manager: SUKCES W NOWEJ FUNKCJI MENEDŻERA 2020.02.04 - 2020.02.05 Wrocław
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym 2020.02.06 - 2020.02.06 Wrocław
Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 2020.02.08 - 2020.05.10 Wrocław
Strony 12wszystkich 17

 

Newsletter