Wrocław

Najbliższe szkolenia w mieście Wrocław:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Podatek u źródła krok dalej. Ustawy podatkowe. Umowy międzynarodowe. Konwencja modelowa OECD. Konwencja MLI. 2019.05.07 - 2019.05.07 Wrocław
Struktura logiczna - e-sprawozdania finansowe - nota - rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym. 2019.05.09 - 2019.05.09 Wrocław
Controlling w praktyce. Certyfikowany kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.05.09 - 2019.06.07 Wrocław
VAT w transakcjach międzynarodowych 2019 (WDT, WNT, eksport, import towarów, transakcje łańcuchowe, usługi). 2019.05.10 - 2019.05.10 Wrocław
Zaangażowanie i zobowiązania w jednostkach budżetowych w roku 2019 2019.05.10 - 2019.05.10 Wrocław
Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019.05.13 - 2019.05.13 Wrocław
VAT od podstaw oraz podzielona płatność 2019 r. dla początkujących, przykłady oraz diagramy. 2019.05.15 - 2019.05.15 Wrocław
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019. Skutki w CIT i PIT. 2019.05.16 - 2019.05.16 Wrocław
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2019.05.21 - 2019.05.21 Wrocław
KONTROLA CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ W VAT W GMINACH, POWIATACH, WOJEWÓDZTWACH 2019.05.21 - 2019.05.21 Wrocław
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.05.27 - 2019.06.11 Wrocław
LEASING OD PODSTAW. 2019.05.27 - 2019.05.27 Wrocław
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA - PLANOWANIE, WYKONYWANIE I KSIĘGOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019.05.28 - 2019.05.28 Wrocław
Świadomość zagrożeń podstawą bezpieczeństwa firmy! - Odpowiedzialność zbiorowa, rola sygnalisty, systemy bezpieczeństwa 2019.05.30 - 2019.05.30 Wrocław
Podatki 2019 - VAT, CIT, PIT – nowelizacja przepisów. 2019.05.30 - 2019.05.31 Wrocław
Strony 12wszystkich 20

 

Newsletter