Wrocław

Najbliższe szkolenia w mieście Wrocław:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - warsztaty praktyczne. 2020.01.23 - 2020.01.24 Wrocław
Wybrane zagadnienia w podatku CIT z praktycznym podsumowanie zmian w podatkach dochodowych w 2019 oraz zmiany na 2020 r. 2020.01.23 - 2020.01.23 Wrocław
BAZA DANYCH ODPADOWYCH - NAJNOWSZE ZMIANY, GOSPODARKA ODPADAMI ZASADY PRZEKAZYWANIA ODPADÓW W BAZIE BDO 2020.01.27 - 2020.01.27 Wrocław
Zmiany VAT 2020. Następne uszczelnienie systemu. Biała lista VAT, Split payment i inne zmiany. 2020.01.27 - 2020.01.27 Wrocław
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2020.01.27 - 2020.01.27 Wrocław
MSR/ MSSF. Zmiany w MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16. Wdrożenie nowych regulacji. 2020.01.28 - 2020.01.29 Wrocław
Controlling Produkcji - zaawansowane techniki. 2020.01.30 - 2020.02.07 Wrocław
BILANS ZAMKNIĘCIA W JSFP ZA 2019 ROK (ZASADY PRAWIDŁOWEGO SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO) 2020.02.04 - 2020.02.04 Wrocław
First Time Manager: SUKCES W NOWEJ FUNKCJI MENEDŻERA 2020.02.04 - 2020.02.05 Wrocław
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2020.02.04 - 2020.02.05 Wrocław
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym 2020.02.06 - 2020.02.06 Wrocław
Narzędzia w podatku u źródła 2020. 2020.02.07 - 2020.02.07 Wrocław
Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 2020.02.08 - 2020.05.10 Wrocław
Kryteria oceny ofert - zamówienia publiczne 2020.02.10 - 2020.02.10 Wrocław
Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji 2020.02.11 - 2020.02.11 Wrocław
Strony 12wszystkich 25

 

Newsletter