Szkolenia budżetowe Katowice

Wśród wielu tematów szkoleń orgnizowanych przez Infor Traninig i BDO Academy są również warsztaty kierowane do pracowników szeroko rozumianej administracji publicznej. Wśród tematów naszych szkoleń budżetowych znaleźć można takie, kótre swym zakres poruszają nastepujące tematy: klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, zasady gospodarowania majątkiem trwałym, środki trwałe, inwentaryzacja, dochody i wydatki budżetowe, księgowanie podatku VAT, bilans w jednostkach finansów publicznych, egzekucja, zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ewidencja księgowa.

 

Poniżej znajdą Państwo szkolenia dla sektora publicznego, które organizujemy w Katowicach.

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, BILANS ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK 2019.12.13 - 2019.12.13 Katowice
Faktura VAT w budżecie z uwzględnieniem zmian 2019/2020 2019.12.16 - 2019.12.16 Katowice
ZAMNKIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, W TYM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK - W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2020.01.09 - 2020.01.09 Katowice
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2020.01.21 - 2020.01.21 Katowice
Zasady (polityka) rachunkowości w 2020 roku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 2020.02.03 - 2020.02.03 Katowice
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym 2020.03.17 - 2020.03.17 Katowice