Szkolenia budżetowe Warszawa

Organizowane w Warszawie przez BDO Academy oraz Infor Training szkolenia budżetowe dotyczą takich zagdanień jak klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, zasady gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacja, dochody i wydatki budżetowe, księgowanie podatku VAT. Poruszamy również tematykę egzekucji administracyjnej, zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych czy zasad ewidencji księgowej.

 

Poniżej znajdą Państwo szkolenia dla sektora publicznego,które organizujemy w Warszawie.

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Sprawozdawczość budżetowa, finansowa i zamknięcie roku 2019 2019.12.12 - 2019.12.13 Warszawa
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.12.16 - 2019.12.16 Warszawa
BILANSOWE, BUDŻETOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 I OTWARCIE ROKU 2020 Z OBOWIĄZKOWYM MECHANIZMEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (SPLIT PAYMENT), Z OBOWIĄZKOWĄ „BIAŁĄ LISTĄ VAT” ORAZ Z OBOWIĄZKOWYM MIKRORACHUNKIEM PODATKOWYM 2020.01.13 - 2020.01.14 Warszawa
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym 2020.01.27 - 2020.01.27 Warszawa
Polityka rachunkowości dla jednostek i zakładów budżetowych po zmianach prawnych 2020.01.28 - 2020.01.28 Warszawa
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2019 2020.02.03 - 2020.02.03 Warszawa
Zmiany w podatku VAT i kasach fiskalnych 2019/2020 w sektorze finansów publicznych 2020.02.14 - 2020.02.14 Warszawa