Skip to main content

Usługi elektroniczne bez kasy online

Podmioty, które świadczą usługi elektroniczne nie muszą w ogóle posiadać kas fiskalnych.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wymienia jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych m.in. usługi elektroniczne obejmujące usługi telekomunikacyjne Pozostałe usługi elektroniczne również korzystają z ww. zwolnienia m.in. dlatego, że zapłata w całości następuje na rachunek bankowy, a z dokumentów wyraźnie wynika czego dotyczyła i kto dokonał zapłaty.

 

Wobec tego podatnicy, którzy świadczą usługi elektroniczne inne niż usługi telekomunikacyjne nie mają obowiązku prowadzenia sprzedaży przy zastosowaniu „zwykłych” kas rejestrujących, ponieważ otrzymują płatności na rachunek bankowy za pośrednictwem operatora płatności. Tak dokonana transakcja jest transparentna dla fiskusa.

 

Przepisy wyjaśniają co należy rozumieć pod pojęciem usług elektronicznych. Na podstawie art. 2 pkt 26 ustawy o VAT przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art.7 rozporządzenia 282/2011. Według Rozporządzenia Wykonawczego UE 282/2011 do usług świadczonych drogą elektroniczną należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie ze względu na ich charakter jest zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

 

Ponadto z art.145 b ustawy o VAT wynika, że niektórzy podatnicy zostali zobligowani do wymiany dotychczasowych kas fiskalnych na kasy online. Ustawa wskazuje również terminy wymiany tych kas. Wymiana nie obejmuje jednak usług elektronicznych. Zatem firmy, które świadczą usługi elektroniczne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie będą musiały posiadać kas fiskalnych on-line.

 

W piśmie z dnia 16 lutego 2021 r. sygn. 0111-KDIB3-2.4012.903.2020.2.AZ fiskus poparł stanowisko, że „wnioskodawca ma możliwość całkowitego zwolnienia z kasy fiskalnej świadcząc usługi elektroniczne poprzez serwis internetowy wraz z jednoczesną sprzedażą naklejek na portalach sprzedażowych, ponieważ, świadczenie usług będzie odbywało się za pomocą serwisu internetowego, a płatności będą dokonywane tylko i wyłącznie za pomocą płatności internetowych PayU, które jednoznacznie wskazują dane nabywcy, adres, nr konta oraz przedmiot transakcji, oraz płatności na konto bankowe po wystawieniu faktury.(…)”

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?