Skip to main content

Obiekt budowlany może być budynkiem

Kwalifikacja obiektu budowlanego do budowli uniemożliwia zaliczenie jej do budynku.


Naczelny Sąd Administracyjny w najnowszej uchwale z 29 września b.r., sygn. III FPS 1/21 wskazał, że obiekt budowlany będący budowlą w rozumieniu prawa budowlanego może dla celów podatku od nieruchomości zostać uznany za budynek. Warunki, które muszą zostać spełnione żeby budowla została uznana za budynek to trwałe związanie z gruntem, wydzielenie przestrzeni za pomocą przegród oraz posiadanie fundamentów i dachu, a cechą wyróżniającą powinna być powierzchnia użytkowa.


Na podstawie art. 4 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa tego budynku. Z kolei podstawą opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem budowli będących przedmiotem ulepszenia lub leasingu jest ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia dla celów amortyzacji według przepisów o podatkach dochodowych. Jeśli budowla jest całkowicie zamortyzowana podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi wartość przyjęta z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.


Z art.5 pkt 2 w/w ustawy stawki podatku od nieruchomości określa organ gminy w formie uchwały, jednak nie mogą one przekroczyć rocznie od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,31 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, a w przypadku budynków zajętych na prowadzenie działalności obrotu materiałem siewnym 8,06 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej.


Uchwała Sądu zapadła w oparciu o stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Sąd uwzględnił argumenty RPO, że w procesie kwalifikacji danego obiektu budowlanego jako budynku na cele podatkowe należy uwzględnić parametr jakim jest podstawa opodatkowania, co w przypadku budynków stanowi powierzchnia użytkowa.
W praktyce definicja budowli i budynku powodowała liczne trudności w ustaleniu właściwej podstawy opodatkowania. Czy podjęta uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego rozwiąże ten problem pokaże praktyka. Wydaje się jednak, że korzystniejszym rozwiązaniem dla podatnika będzie sytuacja kiedy infrastruktura okaże się budynkiem, a nie budowlą. Niższego podatku należy spodziewać się licząc stawkę podatku od powierzchni użytkowej a nie od wartości rynkowej obiektu.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?