Skip to main content

Fiskus zajrzy we wszystkie faktury

Każda faktura przejdzie przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.


Z początkiem roku Ministerstwo Finansów wdraża Krajowy System e-Faktur (KSeF). W 2022 roku korzystanie z elektronicznego sytemu fakturowania będzie dobrowolne, a od 2023 r. ma być już obowiązkowe. W przyszłym roku podatnicy będą więc mogli wybrać sposób fakturowania sprzedaży i sami zdecydują czy wystawiać faktury papierowe, elektroniczne w dowolnym formacie, czy wystawiać faktury ustrukturyzowane za pomocą KSeF.


Zmiany wprowadzono niedawno uchwaloną z poprawkami nowelizacją ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawa wprowadza tzw. fakturę ustrukturyzowaną, przez którą rozumie się fakturę wystawioną w KSeF wraz z przydzielonym numerem identyfikującym. Wszystkie faktury będą otrzymywane i przechowywane w KSeF. Faktury korygujące również będą wystawiane przez system KSeF. Faktura będzie uznawana za wystawioną i doręczoną w dniu przydzielenia przez system dokumentowi numeru identyfikacyjnego. System automatycznie będzie weryfikował dane wskazane w fakturze z wzorem faktury ustrukturyzowanej.

 

Korzyścią dla podatników ma być m.in. przyspieszony zwrot podatku VAT z 60 dni na 40 dni. Skrócony termin zwrotu będzie jednak uzależniony od spełnienia przez podatnika dodatkowych wymogów, tj. podatnik wystawia wyłącznie faktury ustrukturyzowane dokumentujące m.in. dostawę towarów i świadczenie usług na rzecz podatników podatku VAT albo osób prawnych niebędących podatnikami VAT, kwota podatku naliczonego nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 tys. zł, podatnik przez kolejne 12 miesięcy był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, składał deklaracje VAT za każdy okres rozliczeniowy oraz posiada rachunek rozliczeniowy znajdujący się na tzw. „białej liście”.


Otrzymanie faktury z systemu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy, przy czym przepisy nie wskazują formy akceptacji. Zatem potwierdzenie odbioru faktury podatnik wyrazi w dowolnej formie. Faktury będą przechowywane w KSeF przez 10 lat licząc od końca roku w którym zostały wystawione.


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?