Skip to main content

Wyższy ryczałt od samochodów służbowych

Pracownik zapłaci większy podatek jak będzie jeździł prywatnie samochodem pracodawcy.


Jeśli pracodawca zawarł z pracownikami umowy w zakresie używania samochodów służbowych do celów prywatnych lub określił w regulaminie wynagradzania zasady korzystania przez pracowników z samochodów służbowych to od 2022 roku należy je zmienić, ponieważ trzeba od nowa ustalić wartość świadczenia.
Ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustaw o podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw zmieniono treść art. 12 w ust. 2a pkt 1 i 2 ustawy o PIT. Po zmianie wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1. 250 zł miesięcznie - dla samochodów

 • o mocy silnika do 60 kW
 • stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy;
 • 2. 400 zł miesięcznie - dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1

  Wskutek zmian pracownicy uzyskają wyższy przychód w związku z nieodpłatnym korzystaniem z samochodu pracodawcy w celach prywatnych. Polski Ład wprowadza istotną zmianę, która wiąże się ze zmianą wartości przychodu z 250 zł na kwotę 400 zł. Ponadto wartość przychodu dotychczas ustalana była od pojemności silnika, a od 2022 roku zadecyduje moc silnika.


  Wyjątkiem są samochody elektryczne i napędzane wodorem, bowiem wartość miesięcznego przychodu z tytułu udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do jazd prywatnych zawsze wyniesie 250 zł. Dla pozostałych samochodów o mocy silnika większej nić 60 kW przychód również będzie wyższy i wyniesie miesięcznie 400 zł.
  Jeśli pracownik będzie korzystał z samochodu przez część miesiąca wartość nieodpłatnego świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu w celach prywatnych w wysokości 1/30 wskazanych kwot.
  Nowe zasady ustalania przychodu będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 roku.

   

   

  Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

  wyszukiwanie po:

  Newsletter BDO

  Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?