Skip to main content

Zmiana w ubezpieczeniu zdrowotnym i nowe wzory deklaracji

Zmiany przepisów w ubezpieczeniu zdrowotnym nie dotyczą wyłącznie braku możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej.


Wskutek zmiany podstawy wymiaru składki zdrowotnej zmieniły się również wzory dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA. Uchylono formularz ZUS RZA. Rozliczenie składki zdrowotnej osób, które podlegają wyłącznie temu ubezpieczeniu  nastąpi w raporcie ZUS RCA.


Po zmianie przepisów podstawę wymiaru składki zdrowotnej inaczej ustalają przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według skali podatkowej, inaczej przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym i jeszcze inaczej przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym.


Dla przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oprócz miesięcznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej wprowadzono również roczną podstawę wymiaru składek. Zatem mogą oni rozliczyć składkę zdrowotną po zakończeniu danego roku. W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych roczna podstawa wymiaru składki jest ustalana za rok składkowy, który trwa od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego.


Od 1 stycznia 2022 r. dla przedsiębiorców opodatkowanych wyłącznie podatkiem liniowym składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 4,9%. Przy czym miesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota ustalona jako 9% minimalnego wynagrodzenia. Natomiast składka ustalana od podstawy rocznej nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9% iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu i minimalnego wynagrodzenia.


Nie można już odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego. Oznacza to, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie już wpływać na wysokość zaliczki i podatku dochodowego od osób fizycznych. Z powodu zmian w ustalaniu składki zdrowotnej osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące będą musiały od stycznia 2022 r. co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS.

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?